Manager Interviews

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bland SEB:s alternativa investeringsprodukter är ett team om fem personer, lett av Stefan Daberius, fokuserat på räntemarknaden i sin hedgefondstrategi. Teamet förvaltar två fonder, SEB Räntehedge Alpha och SEB Hedge Fixed Income. Ursprunget till fonderna går tillbaka till 2001 och deras historik visar endast ett negativt år (2009: -1,92%). Sammanlagt har de två fonderna ungefär 8 miljarder[Read More…]

by 21/05/2012
Inge Heydorn - Thyra Hedge

Intervju med Inge Heydorn – Thyra Hedge Vinner HFM Awards

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Thyra Hedge är en svenskförvaltad hedgefond med inriktning mot lång/kort aktier inom fokusområdet informationsteknologi. Förvaltaren identifierar typiskt sett 4-5 investeringsteman inom teknologisektorn, där man med hjälp av omfattande fundamental analys söker investeringar som är under- eller övervärderade inom respektive tema, vilket vanligen motsvaras av 15-20 kärninnehav. Sedan starten i november 2006 har fonden visat positiv avkastning varje[Read More…]

by 09/04/2012
Intervju med CTA Lundmark Aktiv Trend

Intervju med CTA Lundmark Aktiv Trend

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vid utgången av 2011 beräknar BarclayHedge att det totala värdet för tillgångar under förvaltning globalt inom trendföljande Managed Futures-fonder/CTA motsvarar 315 miljarder USD, varav den största delen, 260 miljarder USD, förvaltas av helt systematiska fondförvaltare. Med en volym runt två biljoner USD placerat globalt inom hedgefonder (BarclayHedge: Single Managers motsvarar 1640 miljarder USD och Fond-i-fonder 510 miljarder[Read More…]

by 09/03/2012
Intervju med Sten Berggren – förvaltare av Sentat Event Driven Fund

Intervju med Sten Berggren – förvaltare av Sentat Event Driven Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Nyligen publicerade vi en uppdatering om hedgefonden Sentat Event Driven. Fonden lanserades i december 2010 och har därmed precis avslutat sitt första hela kalenderår med en totalavkastningen för 2011 om +11,4%, under ett år när MSCI Nordic minskade med hela -17,1% och HFI Event Driven Index (Europa) förlorade -2,1% av sitt värde. Detta resultat, rankar fonden som[Read More…]

by 24/02/2012
Intervju med Ola Wessel Aas – förvaltare av Taiga Fund

Intervju med Ola Wessel Aas – förvaltare av Taiga Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Taiga är en norskförvaltad long/short aktiehedgefond, med juridisk hemvist på Irland. Taigas portfölj har sin huvudexponering i 8-10 investeringar. Denna koncentrerade portfölj har ett starkt nordiskt fokus och ett värde-orienterat synsätt. Förvaltaren har ett aktivt förhållningssätt till ägande i de långa positionerna för att nå inflytande utan att betala en premium för kontrollposter. De 10 största innehaven[Read More…]

by 22/02/2012
Intervju med CTA Rho Asset Management

Intervju med CTA Rho Asset Management

Stockholm (HegdeFonder.nu) – En grupp av danskar grundade den Schweizbaserade terminsförvaltaren Rho Asset Management år 2007 och förvaltar idag tre olika program: ett med medellång tidshorisont som främst är trendföljande, ett kortsiktigt program mer inriktat på anti-trender, samt en tredje produkt som i varierande grad handlar kombinationer av de två förstnämnda programmen. Den mest väldiversifierade produkten handlar på över 40[Read More…]

by 27/12/2011
Intervju med Rhenman Healthcare Equity Long/Short

Intervju med Rhenman Healthcare Equity Long/Short

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Rhenman Healthcare Equity Long/Short Fund lanserades i juni 2009 och fonden letar globalt efter möjliga investeringar inom hälsosektorn. Trots att man är en långförvaltare med tonvikt på innehavda positioner, kan även fonden ta korta positioner och har oftast en nettoexponering mot marknaden på 70-100%. Efter ett besvärligt 3:e kvartal, då nettovärdet av fondtillgångarna sjönk varje månad, lyckades[Read More…]

by 19/12/2011
Intervju med Catella Nordic Long/Short Equity Fund

Intervju med Catella Nordic Long/Short Equity Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Så sent som i december 2010 lanserade Catella sin Nordic Long/Short equity-fond, vilket utökade gruppen av hedgefondstrategier, som dittills till stor del varit dominerad av fond-i-fonder. Fram till och med oktober har de båda förvaltarna Sven Thorén och Jonas Wikström levererat en avkastning på över 7%, att jämföra med VINX Nordic Index som är ner med mer[Read More…]

by 07/12/2011
Intervju med Sandy Rattray – CIO för Man Investments Systematic Strategies

Intervju med Sandy Rattray – CIO för Man Investments Systematic Strategies

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I oktober bjöd Man Investvestments in till Nordic Investment Seminar i Stockholms på Grand Hotel. Deltog gjorde bland annat Jan Eliasson, fd svensk utrikesminister, Pierre Lagrange, grundare av GLG Partners och portföljförvaltare i GLG European Long / Short Fund och Sandy Rattray, Chief Investment Officer på Man Systematic Strategies och medförvaltare av TailProtect Fund. Stora marknadsrörelser och[Read More…]

by 24/11/2011
Hans-Olov Bornemann

Intervju med Hans-Olov Bornemann, SEB Asset Selection

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – I ett samtal nyligen med Hans-Olov Bornemann, berättade han hur fonden SEB Asset Selection skapades – nästan av misstag – när hans Global Quant-team diskuterade under en tågresa. De började med det som verkade vara enkla frågor: Vad är viktigt när man investerar pengar och hur ser den ultimata fonden ut? Idag har teamet om fem personer under[Read More…]

by 15/11/2011
Intervju med hedgefondförvaltere QQM

Intervju med hedgefondförvaltere QQM

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefondvärlden är en väldigt komplex struktur och finns i många olika färger och nyanser. Den sträcker sig från de mest komplicerade och synnerligen sofistikerade metoderna, via starka personliga övertygelser med en hög grad av diskretionära beslut och ”maggropskänsla” som slår igenom i affärerna, eller kvantitativt drivna tradingsystem. Ibland ser förvaltaren på något så grundläggande och enkelt som[Read More…]

by 25/10/2011
André Havas

Intervju med fond i hedgefond förvaltaren OPM

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Optimized Portfolio Management, OPM, grundades 2003 av Simon Reinius. Idag har de 400 miljoner USD under förvaltning i sina fonder-av-hedgefonder. OPM tillämpar en systematisk metod för att leta efter lågkorrelerande, lågbetaförvaltare, samt försöker generellt i stor utsträckning undvika lång/kort aktiehedgefonder och kreditförvaltare. Företaget har bytt ägare två gånger under den senaste tiden, från att ha varit privat[Read More…]

by 30/09/2011
Intervju med Henrik Kahm, förvaltare av FMG Iraq Fund

Intervju med Henrik Kahm, förvaltare av FMG Iraq Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När jag först hörde talas om en Irakfond tyckte jag intuitivt att idén var något märklig. Jag utgick ifrån att det var en temafond, fylld med västerländska bolag som gynnas finansiellt av återuppbyggnaden av landet och infrastrukturen, eller från det fortsatt instabila säkerhetsläget som öppnar nya affärsmöjligheter, samt självfallet oljan. Det visade sig dock att FMG Iraq[Read More…]

by 21/09/2011
Intervju med hedgefond förvaltaren Strand Kapitalförvaltning

Intervju med hedgefond förvaltaren Strand Kapitalförvaltning

Stockholm (Hedgefonder.nu) – Strand Kapitalförvaltning är en svensk förmögenhetsförvaltare inom diskretionär förvaltning, med cirka 2 miljarder  SEK under förvaltning och som startade sin verksamhet 2004. Företaget har  också lanserat två fonder, Strand Småbolagsfond och Förmögenhetsfond. Strand Småbolagsfond är en specialfond som i huvudsak investerar i noterade  små- och medelstora bolag med stabil vinstutveckling och    starka  balansräkningar. Kapitalet investeras i huvudsak i[Read More…]

by 19/09/2011
Intervju med systematiska FX-förvaltaren Finansium

Intervju med systematiska FX-förvaltaren Finansium

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Henrik Ekenberg började arbeta på ett system för handel med aktier år 2000, men år 2008, i vågorna av Lehmans kollaps, blev det fullt fokus på att ytterligare utveckla modellen för handeln på valutamarknaderna. I maj 2011 började Finansium förvalta sin s.k. G7-modell, som bara följer valutor bland de största ekonomierna i världen, som namnet antyder. Deras[Read More…]

by 15/09/2011
Intervju med Michael Covel – Trend Followings Ambassador (engl.)

Intervju med Michael Covel – Trend Followings Ambassador (engl.)

Stockholm (HedgeFonder.nu) – As long as Michael Covel is around, trend following as an approach to trading has an outspoken and passionate voice and ambassador. My first contact with Mike was when I joined a CTA in 2004 and on my first day in the office, along with my laptop, business cards and office keys was handed a copy of[Read More…]

by 01/09/2011
Intervju med Toru Ueda – Firebrick Capital Management

Intervju med Toru Ueda – Firebrick Capital Management

Tokyo (HedgeFonder.nu / hedgefundsclub.com) Av Stefan Nilsson – Japanska hedgefondförvaltaren Toru Ueda, som nyligen grundade Firebrick Capital Management i Singapore, växte upp i Sverige och studerade vid Tekniska Högskolan i Linköping innan han påbörjade sin internationella karriär som fondförvaltare. Senast förvaltade Toru Ueda (Bild)  den japanska fonden Hachiman Capital, en lång/kort aktiefond som han även var med och grundade, och hans[Read More…]

by 30/08/2011
Intervju med hedgefond förvaltaren Systematic Capital

Intervju med hedgefond förvaltaren Systematic Capital

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Systematic Capital Nordic AB är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare som förvaltar fonden Topach Core . Fonden investerar i globala finansiella instrument och använder bland annat s.k. Exchange Traded Funds (ETF) och terminskontrakt tillsammans i en strikt systematisk investeringsprocess, vilket också förvaltningsbolagets namn antyder. ”Juli månads svaga utveckling var bara ett förspel till de branta fall som kommit i[Read More…]

by 23/08/2011
Intervju med hedgefond förvaltaren Storm Capital Management

Intervju med hedgefond förvaltaren Storm Capital Management

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Storm Capital Management Ltd. grundades av Morten E. Astrup och Erik Mathiesen 2006 och har idag kontor i London och Moskva. Företaget förvaltar idag cirka 150 miljoner EUR bland annat via två hedgefonder, Storm Nordic Fund och Storm Bond Fund. Storm Nordic Fund är en lång/kort aktiefond som placerar inom energi, transport och fastigheter med fokus på de[Read More…]

by 22/08/2011