Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "modell"

Avkastning oberoende av marknadens utveckling

Avkastning oberoende av marknadens utveckling

Stockholm (Investerarbrevet.se) - Fonden Monyx Genesis är framtagen för att vara ganska tråkig och leverera en jämn och stabil avkastning. Men bakom kulisserna döljer sig en annan sida. Mikael Kadri (bild), ansvarig förvaltare, berättar om en spännande förvaltningsmodell som sticker ut från mängden. – Vi är övertygade om att investerare behöver exponering mot alternativa tillgångsslag för att få en rimlig avkastning[Read More...]

by 09/06/2014 Hedgefonder nyheter
QQM – Positivt slut på ett starkt år

QQM – Positivt slut på ett starkt år

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den aktiebaserade marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge noterade sitt bästa år sedan fondstart då man under 2013 levererade en avkastning på 15.6%. Under december månad steg fonden med 48 baspunkter och noterade därmed positiv avkastning för fjärde månaden i rad. Andelen positiva månader sedan fondstart uppgår därmed till 65%. Förvaltaren säger i en kommentar till decemberutfallet att månaden[Read More...]

Blandad utveckling för Brummer i oktober

Blandad utveckling för Brummer i oktober

Stockholm (Hedgenordic.com) – Oktober månad gav en blandad utveckling för Brummer-fonderna. Flera steg marginellt, några tappade mark – och en återhämtade sig rejält. Totalt sett blev oktober en positiv månad, där Brummer Multi-Strategy – som är en kombination av alla singelstrategier – steg 0,4%. På den positiva sidan hittar bland annat nytillskottet Carve med en uppgång på 1,1%, vilket ger[Read More...]

Alpha – vad innebär det?

Alpha – vad innebär det?

Stockholm (HedgeNordic.com) - I diskussionen kring val av olika investeringsstrategier och en förvaltares förmåga, så får vi ofta höra termen Alpha () som ett mått på kvalité. Vad innebär det och hur kan vi mäta detta? Alla verkar rörande överens om att det borde vara ett mått på en förvaltares skicklighet att, över tiden, skapa en bättre risk-justerad avkastning (överavkastning) i[Read More...]

by 23/10/2013 Utbildning & Bakgrund
Asgard räntefond –  Fondförvaltning i gudarnas sfär

Asgard räntefond – Fondförvaltning i gudarnas sfär

London (HedgeFonder.nu) – I den nordiska mytologin är Asgard gudarnas sfär och hem som styrs av Oden och hans hustru Frigg. Tittar man på avkastningen i Asgard räntefond under de senaste åren och månaderna, ser det onekligen ut som om de möjligen har gudomliga krafter till sin hjälp. Sanningen är dock betydligt mer sekulär och Morten Mathiesen (bild), VD på[Read More...]

Deutsche Bank: Hedgefonders kapital kommer att öka med 11% under 2013

Deutsche Bank: Hedgefonders kapital kommer att öka med 11% under 2013

London (HedgeFonder.nu) – Enligt Deutsche Banks elfte årliga Alternative Investor Survey tror investerare att hedgefonders kapital kommer att öka med 11% under 2013 och därmed nå 2,5 biljoner USD i slutet på året. Undesökningen är en av de äldsta och största i sitt slag där över 300 investerare med 1,2 biljoner USD i kapital medverkar, vilket representerar mer än hälften[Read More...]

by 28/02/2013 Hedgefonder nyheter
Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bland SEB:s alternativa investeringsprodukter är ett team om fem personer, lett av Stefan Daberius, fokuserat på räntemarknaden i sin hedgefondstrategi. Teamet förvaltar två fonder, SEB Räntehedge Alpha och SEB Hedge Fixed Income. Ursprunget till fonderna går tillbaka till 2001 och deras historik visar endast ett negativt år (2009: -1,92%). Sammanlagt har de två fonderna ungefär 8 miljarder[Read More...]

by 21/05/2012 Hedgefonder nyheter, Intervjuer
Pictet lanserar global aktie L/S-fond Kronos

Pictet lanserar global aktie L/S-fond Kronos

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Pictet Asset Management, kapitalförvaltningsgrenen inom den schweiziska privatbanken Pictet & Cie, meddelar att de lanserar den nya fonden Kronos Fund Ltd, en global equity long/short tradingfond. Fonden utmärker sig genom att kombinera en lång/kort aktiestrategi med ett tillägg i form av optionstrading för att bygga positioner med konvexitet, med syfte att skydda mot och gynnas av större[Read More...]

by 26/04/2012 Hedgefonder nyheter
Vad betalar du din rådgivare / kapitalförvaltare för

Vad betalar du din rådgivare / kapitalförvaltare för

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det har under den senaste tiden florerat debatter i press, media och även från politiskt håll kring hur aktörer inom finansindustrin ersätts och vilka provisioner som betalas ut främst till rådgivare som arbetar mot pensionskunder. Vi har sett exempel på politiker och tillsynsmyndigheter som vill införa provisionsförbud, förbud mot massbyten av fond och striktare regler kring hur[Read More...]

by 23/04/2012 Hedgefonder nyheter, People
Fem nyckelrisker för Europas bankers reditbetyg

Fem nyckelrisker för Europas bankers reditbetyg

STOCKHOLM (Direkt) Extraordinärt stöd från stater, centralbanker och överstatliga organ är för närvarande den viktigaste stabiliserande faktorn inom många av Standard & Poor’s kreditbetyg för europeiska banker, där nödvändigt andrum kommit från de centralbanksåtgärder som riktats mot akuta likviditetsrisker. “På kort sikt tror vi att det blir svårt för regeringarna att ta bort stödet innan dess att förtroendet för de[Read More...]

by 11/04/2012 Marknad
ALTU – En long only med absoluttänk

ALTU – En long only med absoluttänk

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Förvaltaren Martin Curries fokus är tillväxtmarknader och naturresurser, ’long only’ samt ’long short’ med absolutavkastningsmål. Martin Curries senaste alster är en ’long only’ fond med absolutavkastning ”i tankarna”. Asia long term unconstrained eller kort och gott ALTU är en fond med målsättning att fånga tillväxten i Asien. Inte helt unikt kan tyckas, men faktum är att de[Read More...]

by 27/03/2012 In Focus: Emerging Markets
Svenska stjärnförvaltarna föll på mållinjen

Svenska stjärnförvaltarna föll på mållinjen

Stockholm ( HedgeFonder.nu) – Den verkliga bjässen inom Brummer & Partners-familjen – trendföljande hedgefonden Lynx – lyckades inte nå upp till positivt territorium när årsavkastningen för 2011 summerades. Slutresultatet blev -0,9% för helåret, trots en rejäl upphämtning under december med 3,06%. Detta gör att man för endast andra gången sedan starten i maj 2000 gav negativ avkastning ( första gången var 2009 med[Read More...]

by 11/01/2012 CTA nyheter
CTA review: Coeli Spektrum

CTA review: Coeli Spektrum

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet och deras egna tradingstrategier i synnerhet. Redaktionen på HedgeFonder.nu formulerade medvetet inbjudan i tämligen vaga och ospecifika termer för att ge en så diversifierad bild av industrin som möjligt. Vi bad dem också att göra en[Read More...]

by 10/01/2012 CTA Review 2011
Intervju med hedgefondförvaltaren Marcus Grimfors, CB Hedge

Intervju med hedgefondförvaltaren Marcus Grimfors, CB Hedge

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Long/Short European Equity Fund CB Hedge – CB Asset Management AB Alex Åkesson: Kan du berätta lite om din investeringsfilosofi? Marcus Grimfors: Vår investeringsfilosofi utgår ifrån grundtanken att alla investerare, såväl privata som institutionella, vill ha avkastning på sina pengar. Utifrån denna grundtanke är målsättningen för CB Hedge att generera en positiv avkastning, oberoende av hur marknaden[Read More...]

by 06/07/2011 Hedgefonder nyheter, Intervjuer
Lars Jonung föreslås som ny ordförande i Finanspolitiska rådet

Lars Jonung föreslås som ny ordförande i Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet har idag föreslagit regeringen att utse professor Lars Jonung till ny ordförande i rådet. Samtidigt föreslås professor John Hassler bli ny vice ordförande och Eva Lindström ny ledamot. Rådet har redan tidigare föreslagit professor Steinar Holden som ny ledamot samt att docenterna Michael Bergman och Helena Svaleryd ska kvarstå som ledamöter. Lars Jonung är född 1944. Han är[Read More...]

by 30/06/2011 People

NY M&A-AKTÖR MED HELHETSSYN

listérus & partners Capital Advisors gör bedömningen att många bolag idag värderas och säljs utifrån principer som inte alltid speglar bolagets verkliga värdepotential. Företaget har därför i strategiska samarbeten utvecklat en värdeskapande plattform för riskkapital- och entreprenörs-ägda bolag som ska avyttras. Många företag betraktar processen i samband med en avyttring eller finansiering isolerat från den dagliga verksamheten. listérus & partners[Read More...]

by 20/04/2011 Alternativa investeringar
Rho Altius: Vårt förändringsarbete har ökat vår förmåga att reagera på globala kriser

Rho Altius: Vårt förändringsarbete har ökat vår förmåga att reagera på globala kriser

”Vårt förändringsarbete under det gångna året har gradvis ökat vår förmåga att reagera på globala kriser, framför allt med hjälp av aktier och energi. Men fram till den här månaden, har dessa ansträngningar hämmats av det smala intervall inom vilket energimarknaderna har handlats. Våra branschvikter är väsentligt annorlunda jämfört med de stora förvaltarna, som har 60-80% i aktieindex, valutor och[Read More...]

Brummer & Partners startar händelsestyrd asiatisk aktiefond

Brummer & Partners startar händelsestyrd asiatisk aktiefond

Brummer & Partners utökar sin fondportfölj med den asiatiska händelsestyrda (sk event driven) aktiefonden Orvent. Fonden kommer att förvaltas av singaporebaserade Orvent Asset Management Ptd Ltd lett av Scott Collison, förvaltningsansvarig och delägare. Orvent tillämpar en händelsestyrd, marknadsneutral investeringsstil som eftersträvar att utnyttja felprissättningar av noterade bolag i samband med företagshändelser i Asien/Stillahavsregionen.

by 29/03/2011 Hedgefonder nyheter