Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "Eurokris"

Intervju med Knut Kjaer – Trient Asset Management

Intervju med Knut Kjaer – Trient Asset Management

London (HedgeFonder.nu) – Inom pensions- och investeringsvärlden behöver Knut Kjaer (bild) knappast någon introduktion. Han var i huvudsak ansvarig för genomförandet av den banbrytande kapitalförvaltningen av Norges oljefond, som förvaltas av Norges Bank Investment Management (NBIM) där han var VD sedan starten 1997 fram till 2008. Nu står Kjaer och fyra av med-grundarna av Trient Asset Management, en Oslo-baserad global[Read More...]

Borg: Eurokrisen ej över

Borg: Eurokrisen ej över

STOCKHOLM (Direkt) Eurokrisen är inte över än, det kan mycket väl bli än värre innan det blir bättre, och man ska inte utesluta att Grekland kommer att lämna eurosamarbetet. Det sade finansminister Anders Borg i Ekots lördagsintervju. “Jag tror inte eurokrisen är över”, svarade han på en fråga om krisen nu är över efter att ECB presenterat sitt program för[Read More...]

by 10/09/2012 Marknad
Ryssland: Kommer inte att dumpa eurotillgångar

Ryssland: Kommer inte att dumpa eurotillgångar

STOCKHOLM (Direkt) Ryssland, som har en stor andel av sin valutareserv i ameriprise auto insurance euroinnehav, kommer inte att vidta några åtgärder som skulle försvåra ansträngningarna att hantera eurokrisen. Det sade Rysslands president Vladimir Putin efter ett möte med Italiens premiärminister Mario Monti på måndagen, enligt Reuters. Vladimir Putin sade att han stödjer ansträngningar från EU-ledarna att stabilisera situationen. “Ryssland[Read More...]

by 23/07/2012 Marknad
Platt fall i juni satte stopp för Nordiska CTAs under Q2

Platt fall i juni satte stopp för Nordiska CTAs under Q2

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Fortsatt osäkerhet kring Grekland och landets framtid i Euro-zonen skapade turbulens på världens finansmarknader under det andra kvartalet. Euron försvagades kraftigt och andra risktillgångar såsom olja, basmetaller och aktier noterade betydande nedgångar. Under juni månad svängde dock marknadssentimentet tvärt. Efter att eurogruppen enats om att bistå Spanien med hjälp för att rekapitalisera landets banker svängde nedtryckta risktillgångar[Read More...]

by 09/07/2012 CTA nyheter
Hushållens boprisindikator steg något i juli

Hushållens boprisindikator steg något i juli

STOCKHOLM (Direkt) De svenska hushållen tror på en något starkare utveckling för bostadspriserna i juli jämfört med vad de gjorde föregående månad. Det visar SEB:s boprisindikator som publicerades på måndagen. Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till +14 i juli, från +13 föregående månad. Av de[Read More...]

by 09/07/2012 Marknad
Nordiska hedgefondsförvaltare om grekiska valet

Nordiska hedgefondsförvaltare om grekiska valet

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Under flera veckor och månader har vår uppmärksamhet riktats mot Grekland och det har blivit något av en spjutspets som pekar på de problem moderna regeringar och stater står inför. De otroligt tuffa besparingsprogram som tvingats på det grekiska folket skapade näst intill folkligt uppror och har fått landet på knä. Och förutom att kasta sten och[Read More...]

by 25/06/2012 Hedgefonder nyheter, Röster
Cybercom: Relativt god efterfrågan nordiska marknader

Cybercom: Relativt god efterfrågan nordiska marknader

STOCKHOLM (Direkt) Eurokrisen har inte påverkat efterfrågan på Cybercoms tjänster, säger bolagets finanschef Camilla Öberg till Reuters. “Vi har en relativt god efterfrågan på de nordiska marknaderna. Jag tycker inte att vi har sett någon särskild nedgång kopplad till euron”, säger hon. Camilla Öberg tillägger dock att det allmänna affärsklimatet påverkats av förändringarna i Europa eftersom många av kunderna är[Read More...]

by 05/06/2012 Marknad
OECD-prognos: Sveriges BNP väntas öka 0,6% 2012

OECD-prognos: Sveriges BNP väntas öka 0,6% 2012

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska ekonomin drabbades hårt av inbromsningen i den globala ekonomin i slutet av 2011. Tillväxten väntas bli måttlig i år för att därefter öka 2013 med stöd av starkare global handel. Inflationen väntas bli låg vilket innebär att penningpolitiken bör förbli expansiv, och det finns utrymme för diskretionära budgetåtgärder om den ekonomiska utvecklingen skulle bli svagare än[Read More...]

by 22/05/2012 Marknad
Swedbank-BNP Prognos

Swedbank-BNP Prognos

STOCKHOLM (Direkt) Den tydliga nedgången i svensk ekonomi i slutet av fjolåret bromsades upp i början av 2012. Hushållens temperament förbättras mer tydligt när arbetslösheten börjar vända nedåt nästa år, vilket stärker den privata konsumtionen. Det skriver Swedbank i sin konjunkturprognos på tisdagen. BNP väntas öka med 0,2 procent i år och 2,2 procent 2013, icke kalenderkorrigerat. I föregående prognos,[Read More...]

by 24/04/2012 Marknad
Svenksa kronan kan ses som “safe haven”

Svenksa kronan kan ses som “safe haven”

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska kronans status som en börsstyrd valuta baseras till stor del på självuppfyllande föreställningar. Det finns samtidigt goda argument för att kronan skulle vara mer av en “safe haven”-valuta och den som oroas över en långdragen eurokris bör köpa kronor mot euro. Det skriver HSBC i en analys. “Sammansättningen på den svenska börsen, med ett stort antal[Read More...]

by 18/04/2012 Marknad
Stora ECB-deposits ej seperat stressignal

Stora ECB-deposits ej seperat stressignal

STOCKHOLM (Direkt) Det finns många tecken på stress i det finansiella systemet i euroområdet men det faktum att bankerna placerar rekordstora belopp i ECB:s depositfacilitet över natten är inte någon separat stressignal. Det är bara en konsekvens av att ECB har tillfört betydligt mer likviditet till banksystemet än vad som egentligen behövs. Det säger Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, till[Read More...]

by 28/12/2011 Marknad
EUROKRIS ÖKAR RÄNTERISK I SVERIGE OCH NORGE

EUROKRIS ÖKAR RÄNTERISK I SVERIGE OCH NORGE

STOCKHOLM (Direkt) Den intensifierade skuldkrisen i euroområdet och ECB:s räntesänkning på torsdagen har ökat risken för att räntenivåerna i Sverige och Norge kommer att förbli för låga för länge, vilket kan leda till fortsatta husprisökningar och överhettning i privata efterfrågan. Det skriver Fitch Ratings i en rapport på torsdagen. Fitch konstaterar att läget, om det blir bestående, kan bli negativt[Read More...]

by 04/11/2011 Marknad
Nordic Outlook: Global återhämtning fortsätter trots ny våg av europeisk skuldkris

Nordic Outlook: Global återhämtning fortsätter trots ny våg av europeisk skuldkris

(SEB) – Den globala återhämtningen fortsätter med hjälp av tillväxtekonomiernas underliggande kraft, låga räntor i väst­världen och optimistiska och vinstrika företag. En försiktig ekonomisk-politisk åtstramning i tillväxtekonomierna lägger grund för en mjuklandning samtidigt som återhämtningen i OECD-området blivit tillräckligt självgående för att stå emot utmaningar som skapats genom katastrofen i Japan, oron i Mellanöstern/Nordafrika samt höga råvaru- och energipriser. BNP-tillväxten[Read More...]

by 17/05/2011 Marknad