Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "BRIC"

Kinas ekonomi vid viktigt vägskäl

Kinas ekonomi vid viktigt vägskäl

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter en lång period av tvåsiffriga tillväxttal noterade Kinas ekonomi sin svagaste tillväxt på 14 år under 2013. Den Kinesiska valutan har för första gången på åtta år försvagats kraftigt mot den amerikanska dollarn under inledningen av 2014. Därutöver finns farhågor för en bostadsbubbla och ett överskott av kreditgivning. Står världens näst största ekonomi inför en ”hård[Read More...]

by 13/03/2014 Marknad
Adrigo Hedge: Affärer lyfte september men osäkerhet ökar volatiliteten

Adrigo Hedge: Affärer lyfte september men osäkerhet ökar volatiliteten

London (HedgeNordic.com) – Adrigo Hedge, en Norden-fokuserad long/short hedgefond med long-bias,  steg med 1,71 % i september efter avgifter. Det nordiska aktieindexet OMX N40 steg med 5,5 % under månaden.  Sedan start 2006 har fonden haft en avkastning på 54,8 % justerat för utdelning. Under samma period har STIBOR 1M avkastat 15,8 % och OMX N40 stigit med 5,7% De[Read More...]

by 08/10/2013 Hedgefonder nyheter
November update

November update

Under hela november har USA varit i fokus, först med presidentvalet och sedan det så kallade fiskala stupet som snabbt drog till sig ny uppmärksamhet när presidentvalet var avklarat. Månaden bjöd på en riktig berg- och dalbana på världens finansiella marknader med stora fall initialt och kraftiga återhämtningar därefter. Dessa rörelser har avspeglat den påtagliga osäkerheten hos investerarna och osäkerheten[Read More...]

by 06/12/2012 Marknad
Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Intervju med Stefan Daberius, CIO – SEB Hedge Fixed Income

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bland SEB:s alternativa investeringsprodukter är ett team om fem personer, lett av Stefan Daberius, fokuserat på räntemarknaden i sin hedgefondstrategi. Teamet förvaltar två fonder, SEB Räntehedge Alpha och SEB Hedge Fixed Income. Ursprunget till fonderna går tillbaka till 2001 och deras historik visar endast ett negativt år (2009: -1,92%). Sammanlagt har de två fonderna ungefär 8 miljarder[Read More...]

by 21/05/2012 Hedgefonder nyheter, Intervjuer
IMF klart med resursförstärkning på över 430 Mdr USD

IMF klart med resursförstärkning på över 430 Mdr USD

STOCKHOLM (Direkt) Det är nu klart att Internationella valutafondens, IMF, utlåningskapacitet ökar efter att olika länder åtagit sig att öka fondens resurser med över 430 miljarder dollar. Resurserna ska dock vara tillgängliga för hela IMF:s medlemskap, de ska “inte öronmärkas för någon särskild region”. Det framgår av ett uttalande efter ett gemensamt möte med IMF:s styrgrupp IMFC och finansministrarna och[Read More...]

by 23/04/2012 Marknad
BRIC-länder vill se ökat inflytande innan mer resurser

BRIC-länder vill se ökat inflytande innan mer resurser

STOCKHOLM (Direkt) Ledarna för BRIC-länderna hotade efter ett möte på torsdagen med att hålla inne med ytterligare resurser till IMF för att bekämpa skuldkrisen i Europa om de inte får stärkt rösträtt inom valutafonden, rapporterar Financial Times. I ett gemensamt uttalande uttryckte ledarna inom BRIC sin frustration över det långsamma reformtempot i IMF, som historiskt har dominerats av Europa och[Read More...]

by 30/03/2012 In Focus: Emerging Markets
In Focus: Specialteman med fördjupning på HedgeFonder.nu

In Focus: Specialteman med fördjupning på HedgeFonder.nu

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Från och med mars 2012 kommer vi varje månad att välja ut ett specifikt ämne inom alternativa investeringar och hedgefondvärlden som vi kommer att ägna ett speciellt fokus. Vi kommer att i detalj belysa ämnet från olika vinklar med redaktionell bakgrundsbeskrivning, högprofilerade intervjuer och gästartiklar från experter inom sina respektive områden och regioner. Vi kommer att försöka[Read More...]

by 05/03/2012 In Focus: Emerging Markets
Irankris påverkar ek mindre än många tror

Irankris påverkar ek mindre än många tror

STOCKHOLM (Direkt) Krisen kring Irans atomenergiprogram, som har lett till kraftigt stigande oljepriser, kommer inte få samma påverkan på ekonomin som tidigare oljekriser, bland annat på grund av att strategiska oljelager kan användas för att tackla en eventuell utbudsbrist och centralbankerna inte kommer att agera på samma sätt. Det skriver Commerzbank i en analys på fredagen. Banken konstaterar att det[Read More...]

by 02/03/2012 In Focus: Emerging Markets, Marknad
Svenska företag ser dystert på 2012. Rekordoptimism förvandlad till pessimism

Svenska företag ser dystert på 2012. Rekordoptimism förvandlad till pessimism

Svenska företag ser dystert på 2012. Det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons stora internationella undersökning som årligen låter intervjua ca 11000 företag i 40 länder.  Den svenska optimismen från förra året har fallit rejält under det sista kvartalet 2011 och omvandlats till en svag pessimism.  I en internationell jämförelse över de mest optimistiska länderna återfinns nu Sverige på plats[Read More...]

by 03/01/2012 Marknad
Atlant fonder tappar under september

Atlant fonder tappar under september

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi har tidigare rapporterat om Atlant Fonders framgångar i sina olika fonder, men under september gick man på pumpen i samtliga fonder som man förvaltar. De två lågriskfonderna Explora och Stability tappade -1,7% respektive -0,4%. Den ackumulerade avkastningen går dock isär mellan dessa två: Explora är -3,8% för helåret medan Stability fortfarande ligger på plus med 1,3%.[Read More...]

by 05/10/2011 Hedgefonder nyheter
Intervju med Henrik Kahm, förvaltare av FMG Iraq Fund

Intervju med Henrik Kahm, förvaltare av FMG Iraq Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När jag först hörde talas om en Irakfond tyckte jag intuitivt att idén var något märklig. Jag utgick ifrån att det var en temafond, fylld med västerländska bolag som gynnas finansiellt av återuppbyggnaden av landet och infrastrukturen, eller från det fortsatt instabila säkerhetsläget som öppnar nya affärsmöjligheter, samt självfallet oljan. Det visade sig dock att FMG Iraq[Read More...]

ERIK PENSER AVVECKLAR TRADINGEN, 30 ANSTÄLLDA BERÖRS

ERIK PENSER AVVECKLAR TRADINGEN, 30 ANSTÄLLDA BERÖRS

STOCKHOLM (Direkt) Erik Penser Bank avvecklar sin tradingverksamhet och banken ska nu vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. Det framgår av ett pressmeddelande. Rationaliseringsåtgärderna innebär också att personal på support- och stabsfunktioner berörs. Totalt kan ett 30-tal av bankens medarbetare komma att påverkas. Bankledningens förhoppning är att lösa detta genom frivilliga avgångar. Erik Penser Bank kommer samtidigt att satsa mer[Read More...]

by 11/09/2011 People
Stora uttag från aktiefonder i juni (halvårsstatistik)

Stora uttag från aktiefonder i juni (halvårsstatistik)

(Fondbolagens förening) – I juni uppvisades ett nettoutflöde från fonder på 4 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i räntefonder medan aktiefonder uppvisade stora nettouttag. Under första halvåret 2011 uppgick nettosparandet i fonder till totalt 12,6 mdkr, främst som en följd av insättningar i blandfonder och penningmarknadsfonder. Under juni månad noterades ett nettouttag ur fonder på 4 miljarder kronor. Aktiemarknaden präglades av[Read More...]

by 12/08/2011 Hedgefonder nyheter
Mer än BRIC-länderna från FMG

Mer än BRIC-länderna från FMG

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Med “Rising 6″ lanserar FMG en ny fond som investerar i likvida noterade instrument inom aktier och börshandlade fonder. Den luxemburgbaserade UCITS III-fonden eftersträvar att göra investeringar i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) samt Afrika och Mellanöstern. Denna geografiska exponering täcker nästan fyra miljarder människor, över 60% av världens befolkning. Fondförvaltaren har en regional fördelning från[Read More...]

EAST CAPITAL EXPLORER: ÖKAR I MFG MED 15% FÖR 14 MLN EUR

EAST CAPITAL EXPLORER: ÖKAR I MFG MED 15% FÖR 14 MLN EUR

STOCKHOLM (Direkt) East Capital Explorer köper Swedfunds cirka 15-procentiga andel i ryska Melon Fashion Group (MFG) för cirka 14 miljoner euro. Före transaktionen hade East Capital 16 procent i MFG. MFG har över 500 butiker i Ryssland och Ukraina. Affären måste godkännas av ryska myndigheter, och en annan aktieägare i MFG har en option att köpa upp till 50 procent[Read More...]

by 22/07/2011 Alternativa investeringar, Marknad
Fondexperterna föredrar Sverige och USA det kommande halvåret

Fondexperterna föredrar Sverige och USA det kommande halvåret

Den 24 maj publicerar SPP/Storebrand den fjärde utgåvan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI) som tagits fram av den oberoende finanskonsulten Laika Consulting. SFEI utvärderar varje halvår vad svenska fondexperter, som kontrollerar drygt 390 miljarder kr under aktiva mandat, tror om marknadsutvecklingen och olika trender inom fondbranschen. Passiva fonder fortsätter att öka och har ökat successivt sedan den första SFEI-rapporten i november[Read More...]

by 24/05/2011 Marknad