Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "börsen"

Taiga Fund: Lägst nettoexponering sedan början av 2009

Taiga Fund: Lägst nettoexponering sedan början av 2009

London (HedgeFonder.nu) – Den norska Long/short-hedgefonden Taiga Fund har trimmat ner sina kärninnehav avsevärt vilket har tagit fondens nettoexponering till den lägsta nivån sedan början av 2009. Beslutet att skära exponeringen var ett resultat av att aktiekurserna på dessa innehav börjat närma sig en mer neutral risk-reward positon. Detta, i kombination med extrautdelningar och ett antal nya korta idéer, har[Read More...]

by 22/10/2012 Hedgefonder nyheter
Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare

Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare

Oron på finansmarknaden och börsnedgången ledde till en övergång mot säkrare placeringar tredje kvartalet 2011. Förtroendet för den svenska finansmarknaden var fortsatt hög vilket också attraherade utländska placerare. Svenska bankers och bostadsinstituts nettotransaktioner i räntebärande värdepapper var 132 miljarder kronor varav 99 miljarder förvärvades av utländska placerare. Oron på finansmarknaden intensifierades under tredje kvartalet 2011. Bakom den låg enorma statsskulder[Read More...]

by 02/01/2012 Marknad
Fallgropar

Fallgropar

(tradingportalen.com | Edvard Wachowski) – I denna artikel skall jag behandla alla olika misstag en spekulant kan göra! I denna rådande björnmarknad är det extra viktigt då det är i björnmarknader som agnarna sållas från vetet! I en tjurmarknad märks det ofta inte att någon gör dåliga affärer på grund av till exempel hög belåning eller tjurskallighet, men i en[Read More...]

by 09/10/2011 Marknad, People
Bra fart i industrin

Bra fart i industrin

(Svensk Fondservice / Peter Malmqvist) – Det råder nästan full överrensstämmelse mellan världen konjunkturbedömare, att världsekonomin är på väg ner i en recession. Låt mig därför få strö vissa tvivel i din negativa övertygelse. Det handlar om industriproduktionen. Ur ett börsperspektiv är det den mest avgörande indikatorn. Eftersom börsplaceringar, i större utsträckning än ekonomier i allmänhet, är beroende av en[Read More...]

by 03/10/2011 Marknad
Intervju med Henrik Kahm, förvaltare av FMG Iraq Fund

Intervju med Henrik Kahm, förvaltare av FMG Iraq Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När jag först hörde talas om en Irakfond tyckte jag intuitivt att idén var något märklig. Jag utgick ifrån att det var en temafond, fylld med västerländska bolag som gynnas finansiellt av återuppbyggnaden av landet och infrastrukturen, eller från det fortsatt instabila säkerhetsläget som öppnar nya affärsmöjligheter, samt självfallet oljan. Det visade sig dock att FMG Iraq[Read More...]

Jesse Livermore

Jesse Livermore

Stockholm (tradingportalen.com) | Edvard Wachowski  – Den här berättelsen handlar om en av världens främsta spekulanter genom tiderna, Jesse Livermore, vars karriär kulminerade under börskraschen 1929. Han kallades bland annat ”Den stora björnen” på grund av hans blankningsräder, även om han var en minst lika framgångsrik köpare. När börsen föll sades det att det var han som var ansvarig för[Read More...]

Elpriset steg sex procent i augusti

Elpriset steg sex procent i augusti

Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 38,6 öre/kWh i augusti. Det är sex procent högre än föregående månad (36,3 öre/kWh) och fem procent lägre än motsvarande månad föregående år (40,7 öre/kWh). En normaliserad nivå i vattenmagasinen minskar risken för lika höga elpriser som föregående två vintrar.Det nordiska elpriset styrs i stor utsträckning av mängden vatten i magasinen. Tack vare en nederbördsrik[Read More...]

by 31/08/2011 Marknad
AVANZA: AKTIEAFFÄRER PÅ REKORDNIVÅ

AVANZA: AKTIEAFFÄRER PÅ REKORDNIVÅ

STOCKHOLM (Direkt) Under rådande börsturbulens står Avanza fast vid sin syn att nettoinflödet på sparmarknaden i Sverige sammantaget bedöms förbättras under årets andra halva. Samtidigt ser banken inte att kraftiga börsfall och påföljande tvångsförsäljningar ska föranleda några nya kreditförluster. Det säger vd Nicklas Storåkers till Nyhetsbyrån Direkt. “Vi kan bekräfta den bilden. Vi har inte kommit så långt in på[Read More...]

by 19/08/2011 Marknad
PRIVATE EQUITY-BOLAG VILL KÖPA KINETIC CONCEPTS

PRIVATE EQUITY-BOLAG VILL KÖPA KINETIC CONCEPTS

STOCKHOLM (Direkt) Amerikanska Kinetic Concepts, tillverkare av sjukvårdsutrustning, för samtal med minst två private equity-bolag om enförsäljning av bolaget och därmed utköp från börsen. Det rapporterar Bloomberg News som hänvisar till källor med insyn i saken. Enligt uppgifterna kan en försäljning av Kinetic Concepts att komma uppgå till 5 miljarder dollar. Gårdagens stängningskurs för Kinetic Concept i USA värderade bolaget till[Read More...]

by 06/07/2011 Alternativa investeringar
Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

Nettosparandet i fonder uppgick till 2,1 miljarder kronor i maj. Räntefonder hade ett nettoinflöde på 3 miljarder medan aktiefonder uppvisade nettouttag på knappt 2 miljarder under månaden. Uttagen ur aktiefonder gällde dock främst tillväxtmarknadsfonder medan Sverigefonder hade nettoinsättningar med 5 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till 1 971 miljarder kronor. Under maj månad nettosparades totalt 2,1 miljarder kronor i[Read More...]

by 13/06/2011 Hedgefonder nyheter
3,6 miljarder i nysparande till fonder i mars

3,6 miljarder i nysparande till fonder i mars

I mars nettosparades 3,6 miljarder kronor i fonder. Stora nettoinsättningar gjordes i penningmarknadsfonder medan aktiefonder uppvisade nettoutflöden. Av aktiefonderna nettosåldes främst Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder, medan Nordamerikafonder uppvisade nettoinsättningar. Fondförmögenheten uppgick vid mars månads utgång till 1 946 miljarder kronor. Det totala nettosparandet i fonder uppgick till 3,6 miljarder kronor i mars. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 7,6 mdkr[Read More...]

by 11/04/2011 Hedgefonder nyheter