Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "blandfonder"

Hedgefonder: Nettoutflöde på 0,2 mdr SEK i december

Hedgefonder: Nettoutflöde på 0,2 mdr SEK i december

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Svenska hedgefonder rapporterade nettoutflöden på 0,2 miljarder SEK under december månad. Det framgår av statistik från Fondbolagens Förening och som nyhetsbyrån Direkt citerar. Aktiefonder registrerade ett nettosparande på 27 miljarder kronor under december månad. I penningmarknadsfonder var det ett utflöde på 2,3 miljarder netto och obligationsfonder visade ett inflöde på 2,0 miljarder netto. I blandfonder rapporteras det[Read More...]

by 16/01/2013 Hedgefonder nyheter
Sammanlagt fondvärde minskade

Sammanlagt fondvärde minskade

STOCKHOLM (Direkt) Den totala fondförmögenheten i Sverige var vid utgången av andra kvartalet 1.602 miljarder kronor. Det är en minskning med 42 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Det framgår av SCB:s statistik över investeringsfonder som publicerades på fredagen. Hushållens direktägda förmögenhet i fonder sjönk med 14 miljarder och var vid kvartalets utgång 339 miljarder. Premiepension och fondförsäkring (indirekt fondinnehav)[Read More...]

by 19/08/2012 Hedgefonder nyheter, Marknad
I hedgefonder blev det ett nettoutflöde på 0,6 miljarder

I hedgefonder blev det ett nettoutflöde på 0,6 miljarder

STOCKHOLM (Direkt) Aktiefonderna registrerade ett nettoutflöde på 9,0 miljarder kronor under november månad. Det framgår av statistik från Fondbolagens Förening. I penningmarknadsfonder var det ett utflöde på 0,7 miljarder netto medan obligationsfonder visade ett utflöde på 0,4 miljarder netto. I blandfonder var det ett nettoinflöde på 7,6 miljarder och i hedgefonder blev det ett nettoutflöde på 0,6 miljarder. Totalt uppgick[Read More...]

by 13/12/2011 Hedgefonder nyheter
Adrigo Hedge firar fem år

Adrigo Hedge firar fem år

Stockholm (HedgeFonder.nu ) – För fem år sedan – i december 2006 – startade Adrigo Hedge förvaltningen av sin lång/kort aktiehedgefond med nordiskt fokus. Till en början baserat på egna pengar och investeringar från familj, vänner och kontakter. Tanken var att visa att deras strategi, att investera med låg risk baserat på fundamental analys genom aktieurval, skulle fungera. Efter en[Read More...]

by 09/12/2011 Hedgefonder nyheter
Hans-Olov Bornemann

Intervju med Hans-Olov Bornemann, SEB Asset Selection

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – I ett samtal nyligen med Hans-Olov Bornemann, berättade han hur fonden SEB Asset Selection skapades – nästan av misstag – när hans Global Quant-team diskuterade under en tågresa. De började med det som verkade vara enkla frågor: Vad är viktigt när man investerar pengar och hur ser den ultimata fonden ut? Idag har teamet om fem personer under[Read More...]

by 15/11/2011 Intervjuer
Fortsatt börsoro och stora uttag från aktiefonder i september

Fortsatt börsoro och stora uttag från aktiefonder i september

(Fondbolagens förening) - September präglades av fortsatt börsoro och uttagen ur aktiefonder var större än insättningarna. Det totala nettouttaget från fonder uppgick till 7,3 miljarder kronor och aktiefonder hade ett nettoutflöde på 14,6 mdkr. Däremot uppvisade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoinflöde på 5,7 mdkr. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och blandfonder hade nettoinsättningar på 0,8 respektive 0,6 mdkr. Vid utgången av september[Read More...]

by 12/10/2011 Hedgefonder nyheter
AKTIEFONDER: NETTOUTFLÖDE 2,1 MDR KR I JULI

AKTIEFONDER: NETTOUTFLÖDE 2,1 MDR KR I JULI

STOCKHOLM (Direkt) Aktiefonderna registrerade ett nettoutflöde på 2,1 miljarder kronor under juli månad. Det framgår av statistik från Fondbolagens Förening. I penningmarknadsfonder var det ett utflöde på 1,3 miljarder medan obligationsfonder visade ett inflöde på 3,3 miljarder. I blandfonder var det ett inflöde på 0,8 miljarder och i hedgefonder blev det ett utflöde på 0,9 miljarder. Totalt uppgick nettosparandet i[Read More...]

by 10/08/2011 Hedgefonder nyheter
Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

Nettosparandet i fonder uppgick till 2,1 miljarder kronor i maj. Räntefonder hade ett nettoinflöde på 3 miljarder medan aktiefonder uppvisade nettouttag på knappt 2 miljarder under månaden. Uttagen ur aktiefonder gällde dock främst tillväxtmarknadsfonder medan Sverigefonder hade nettoinsättningar med 5 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till 1 971 miljarder kronor. Under maj månad nettosparades totalt 2,1 miljarder kronor i[Read More...]

by 13/06/2011 Hedgefonder nyheter
Fondspararna valde aktiefonder i april

Fondspararna valde aktiefonder i april

Nettosparandet i fonder uppgick till 7 miljarder kronor under april 2011. Störst inflöde uppvisade aktiefonder, 9 miljarder, följt av blandfonder som fick 4 miljarder i nettoinflöde. Däremot uppvisade penning-marknadsfonder (korta räntefonder) nettouttag. Fondförmögenheten uppgår till 1 968 miljarder kronor. Efter två månader med nettoutflöde var sparandet i aktiefonder åter positivt under april månad, totalt 9,3 miljarder kronor nettosparades i aktiefonder[Read More...]

by 10/05/2011 Hedgefonder nyheter
Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

Intresset stort för aktiefonder under inledningen av 2011

2011 inleddes med stora nettoinsättningar i aktiefonder, 6,4 miljarder kronor, i januari. Den största delen tillföll Sverigefonder och Östeuropafonder. Däremot gjordes nettouttag från såväl penningmarknadsfonder som obligationsfonder. Totalt uppgick nettosparandet i fonder under januari till 2,7 miljarder kronor. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till 1 935 miljarder kronor, varav 1 165 miljarder var placerade i aktiefonder. Grafer[Read More...]

by 01/04/2011 Hedgefonder nyheter