Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "aktiefond"

Företagshändelser i fokus när Coeli lanserar ny fond

Företagshändelser i fokus när Coeli lanserar ny fond

Sedan 2010 har den händelsedrivna hedgefonden Norrsken eller Northern Light erbjudits institutionella och privata investerare via Coelis fondplattform. Nu lanserar Coeli fonden i nytt format under namnet Coeli US Equity. Till skillnad från den ursprungliga fonden som handlat en marknadsneutral strategi kommer den nya fonden ha en tydlig exponering mot aktiemarknaden dvs en traditionell aktiefond i UCITS format. Fokus kommer[Read More...]

by 30/06/2014 Marknad
Nordic – European Absolute Return Fund

Nordic – European Absolute Return Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Alsback Förvaltnings Nordic  European Absolute Return Fund, en long/short aktiefond,  tappade 0.53 % i juni medan STOXX600 föll med 5.3%. Enligt ett uttalande från Alsback Förvaltning hade man en försiktig hållning till aktiemarknaderna i början på månaden med en positiv nettoexponering. Detta var ett resultat av den svaga Europeiska ekonomin men även p.g.a. att  den amerikanska reservbanken[Read More...]

by 11/07/2013 Hedgefonder nyheter
Broad gains for Nordic hedge funds in January

Broad gains for Nordic hedge funds in January

Stockholm (HedgeFonder.nu) – The Nordic Hedge Index NHX gained 1,85% in January. Best performing sub index where managed futures which appreciated by 3,21% (88% of managers reported), followed by NHX equities up 2,22$ (89%  reported) and Fixed Income Funds which gained 1,21%. (100% reported). NHX Fund of Funds (+1,16%, 32% reported) and Multi Strategy (+1,21%, 83% reported) also started the[Read More...]

by 14/03/2013 News in English, NHX
Dags att avliva myterna om premiepensionen

Dags att avliva myterna om premiepensionen

Fondbolagens förening har i dag skickat ett brev till politikerna i Pensionsgruppen och den utredare som just nu genomför en översyn av premiepensionssystemet. Brevet innehåller flera förslag till konkreta förbättringar samt ett bifogat pm ”Fakta och myter om premiepensionen”. ”Premiepensionssystemet har helt enkelt varit bättre än vad som framkommer i debatten. Spararna har inte spekulerat bort sin pension och de[Read More...]

by 31/01/2013 Marknad
Hedgefonder: Nettoutflöde på 0,2 mdr SEK i december

Hedgefonder: Nettoutflöde på 0,2 mdr SEK i december

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Svenska hedgefonder rapporterade nettoutflöden på 0,2 miljarder SEK under december månad. Det framgår av statistik från Fondbolagens Förening och som nyhetsbyrån Direkt citerar. Aktiefonder registrerade ett nettosparande på 27 miljarder kronor under december månad. I penningmarknadsfonder var det ett utflöde på 2,3 miljarder netto och obligationsfonder visade ett inflöde på 2,0 miljarder netto. I blandfonder rapporteras det[Read More...]

by 16/01/2013 Hedgefonder nyheter
Traction Fonder: Positivt i november

Traction Fonder: Positivt i november

London (HedgeFonder.nu) – Traction Fonder, som förvaltar tre fonder med olika inriktning, hade en positiv månad i november då samtliga fonder slog index. Small Cap, som investerar i små och medelstora företag på den svenska aktiemarknaden, gick upp med 0,39 procent under månaden och under motsvarande period gick OMX Small Cap-index ner 1,68 procent och OMXS30-index gick upp med 3,21[Read More...]

by 10/01/2013 Hedgefonder nyheter
Christopher Sundman – Handelsbanken Europa Hedge Selektiv

Christopher Sundman – Handelsbanken Europa Hedge Selektiv

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Christopher Sundman började på Handelsbanken 2001 och förvaltar sedan 2008 aktiedelen av de hedgefondstrategier som finns inom bankens Selektivkoncept. Handelsbanken Europa Hedge Selektiv har en marknadsneutral ansats i en koncentrerad portfölj där man försöker plocka ut solida bolag med starka tillväxttal. Fonden blev vinnare i MoneyMate Fund Awards som Bästa fond i MoneyMates lågrisksegment 2011. Handelsbanken visar[Read More...]

by 29/11/2012 Intervjuer
OPM tappar två anställda

OPM tappar två anställda

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Marcus Nilsson och André Havas lämnar Optimized Portfolio Management, OPM. Marcus som är kvantanalytiker och en i teamet av OPM:s kvantitativa aktiefond EGEA går till LF Treasury samt André som är ansvarig för investerarrelationer går till Movestic Kapitalförvaltning. OPM är ett Stockholmsbaserat fondbolag inriktat mot alternativa investeringar så som fond i fond av hedgefonder och noterade private equity[Read More...]

by 23/11/2012 Hedgefonder nyheter, People
Anders Blomqvist

Intervju med Anders Blomqvist – Ålandsbanken Commodity Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sedan förvärvet av svenska Kaupthing förvaltar Ålandsbanken en global macro-hedgefond och för två år sedan startade dessutom en råvarufond.  Ålandsbanken Commodity Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar globalt på råvarumarknaderna och har som mål att avkasta mer än jämförelseindexet TR/J CRB Total Return Index. Fonden startades på dagen för två år sedan, den 29 oktober[Read More...]

by 29/10/2012 CTA nyheter, Intervjuer
Intervju med Stefan Nilsson – Aktie-Ansvar

Intervju med Stefan Nilsson – Aktie-Ansvar

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Aktie-Ansvar är fondförvaltaren som säger sig vara en av Sveriges äldsta fondbolag, där rötterna sträcker sig tillbaka till 1965. Företaget, som ägs av förvaltarna (30%) och Garantum (70%), har idag sju miljarder kronor under förvaltning inom flera olika fonder och strategier. Vi ville ta en närmare titt på deras senaste fond i sortimentet, Graal Total, som är[Read More...]

by 24/09/2012 Hedgefonder nyheter, Intervjuer
Sammanlagt fondvärde minskade

Sammanlagt fondvärde minskade

STOCKHOLM (Direkt) Den totala fondförmögenheten i Sverige var vid utgången av andra kvartalet 1.602 miljarder kronor. Det är en minskning med 42 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Det framgår av SCB:s statistik över investeringsfonder som publicerades på fredagen. Hushållens direktägda förmögenhet i fonder sjönk med 14 miljarder och var vid kvartalets utgång 339 miljarder. Premiepension och fondförsäkring (indirekt fondinnehav)[Read More...]

by 19/08/2012 Hedgefonder nyheter, Marknad
DNB Eco Absolute Return fortsätter tappa  i maj

DNB Eco Absolute Return fortsätter tappa i maj

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den negativa utvecklingen i fonden DNB Eco Absolute Return fortsatte under maj med en nedgång på -6,0%, vilket följer på det stora tappet i april då fonden förlorade -4,9%. Nedgången i februari 2012 (-7,5%) och de senaste negativa månaderna är de största månatliga förlusterna sedan fonden startades i oktober 2010, vilket också understryker det besvärliga klimat som[Read More...]

by 18/06/2012 Hedgefonder nyheter
Missvisande jämförelser mellan fonder när PPM-rabatten inte redovisas

Missvisande jämförelser mellan fonder när PPM-rabatten inte redovisas

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Få svenskar känner till att fondavgiften inom premiepensionssystemet är kraftigt rabatterad, mycket beroende av att på Pensionsmyndighetens fondtorg visas avkastningen utan att hänsyn har tagits till rabatterna på avgiften. Detta innebär att avkastningen egentligen är högre än vad som framgår i fondtorget. Det medför att jämförelser av avkastning för olika fonder inte blir rättvisande för spararen, enligt Fondbolagens[Read More...]

by 30/04/2012 Hedgefonder nyheter
Vad betalar du din rådgivare / kapitalförvaltare för

Vad betalar du din rådgivare / kapitalförvaltare för

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det har under den senaste tiden florerat debatter i press, media och även från politiskt håll kring hur aktörer inom finansindustrin ersätts och vilka provisioner som betalas ut främst till rådgivare som arbetar mot pensionskunder. Vi har sett exempel på politiker och tillsynsmyndigheter som vill införa provisionsförbud, förbud mot massbyten av fond och striktare regler kring hur[Read More...]

by 23/04/2012 Hedgefonder nyheter, People
Aktiefonder lyckas inte slå index

Aktiefonder lyckas inte slå index

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Färre och färre aktiva aktieförvaltare slår sina jämförelseindex som till exempel Standard & Poor’s. Det rapporterar Reuters och refererar till ett uttalande från S & P. ”I vilken mån avkastningen sjunker bland aktiva förvaltare kan förändras över tid, men det är ett faktum.” Rapporten analyserar endast traditionella aktieförvaltare och tar inte hänsyn till lång/kort aktiefonder eller andra[Read More...]

Europa skapades ur historien, USA skapades från en filosofi

Europa skapades ur historien, USA skapades från en filosofi

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Orden är Margaret Thatchers och hon visste långt innan fondbolagen att “past performance is not a guide to future performance”. Det visste också entreprenörerna som satte segel över Atlanten för att grunda världens största ekonomi, USA. Det fanns en filosofi, en idé om hur man skulle skapa avkastning. När vi väljer investeringsobjekt så som hedgefonder, aktiefonder eller[Read More...]

by 28/02/2012 Alternativa investeringar
I hedgefonder blev det ett nettoutflöde på 0,6 miljarder

I hedgefonder blev det ett nettoutflöde på 0,6 miljarder

STOCKHOLM (Direkt) Aktiefonderna registrerade ett nettoutflöde på 9,0 miljarder kronor under november månad. Det framgår av statistik från Fondbolagens Förening. I penningmarknadsfonder var det ett utflöde på 0,7 miljarder netto medan obligationsfonder visade ett utflöde på 0,4 miljarder netto. I blandfonder var det ett nettoinflöde på 7,6 miljarder och i hedgefonder blev det ett nettoutflöde på 0,6 miljarder. Totalt uppgick[Read More...]

by 13/12/2011 Hedgefonder nyheter
Danske Capital får förvaltningsuppdrag

Danske Capital får förvaltningsuppdrag

Danske Capitals har fått uppdraget att förvalta Länsförsäkringars Totalfond. Det är ett löpande uppdrag att förvalta värden om cirka 4 miljarder SEK och inleds under slutet av september månad. Sedan tidigare förvaltar Danske Capital Länsförsäkringars Europafond och Trygghetsfond. Totalfonden är en av Länsförsäkringars största och viktigaste fonder med ett stort antal sparare. Fonden är en aktiefond och innehåller svenska och[Read More...]

by 26/09/2011 Hedgefonder nyheter
Intervju med Toru Ueda – Firebrick Capital Management

Intervju med Toru Ueda – Firebrick Capital Management

Tokyo (HedgeFonder.nu / hedgefundsclub.com) Av Stefan Nilsson – Japanska hedgefondförvaltaren Toru Ueda, som nyligen grundade Firebrick Capital Management i Singapore, växte upp i Sverige och studerade vid Tekniska Högskolan i Linköping innan han påbörjade sin internationella karriär som fondförvaltare. Senast förvaltade Toru Ueda (Bild)  den japanska fonden Hachiman Capital, en lång/kort aktiefond som han även var med och grundade, och hans[Read More...]

by 30/08/2011 Hedgefonder nyheter, Intervjuer
Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

Fondbolagens förening:2 miljarder till fonder i maj

Nettosparandet i fonder uppgick till 2,1 miljarder kronor i maj. Räntefonder hade ett nettoinflöde på 3 miljarder medan aktiefonder uppvisade nettouttag på knappt 2 miljarder under månaden. Uttagen ur aktiefonder gällde dock främst tillväxtmarknadsfonder medan Sverigefonder hade nettoinsättningar med 5 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till 1 971 miljarder kronor. Under maj månad nettosparades totalt 2,1 miljarder kronor i[Read More...]

by 13/06/2011 Hedgefonder nyheter