Energi & Råvaror

Signaler från råoljemarknaden

Signaler från råoljemarknaden

Stockholm (HedgeNordic.com) – Under sommaren har priserna på råolja förvånat många analytiker och marknadsaktörer. Priserna har fallit med omkring tio procent sedan början av sommaren trots att den geopolitiska situationen av allt att döma blivit sämre: den väpnade gruppen Islamiska Staten har gjort landvinningar i norra Irak, utvidgade sanktioner från EU och USA gentemot Ryssland på grund av situationen i[Read More…]

by 27/08/2014
Högtryck i sommar på nordiska elbörsen!

Högtryck i sommar på nordiska elbörsen!

Stockholm (HedgeNordic.com) – I juli fick vi se de nordiska elterminerna på NasdaqOMX handlas på de högsta nivåerna sedan årsskiftet och priset att hedga kraft i Q4-14 steg från 33 till 35 euro utöver månaden. Kontraktspriset för År-15 bröt ur juni månads handelsrange mellan 30.50-31.00 euro och steg till 33 euro. Terminen för augustileveransen steg från 28.50 euro till 31.50[Read More…]

by 14/08/2014
Diskussioner om stimulansdrivna investeringar avtar med fallande oljepriser

Diskussioner om stimulansdrivna investeringar avtar med fallande oljepriser

Stockholm (HedgeNordic.com) – Råvaror har kommit att bli något av ett favorittema bland investerare, när centralbanker öst likviditet över marknaderna för att elda på tillväxten. Flera råvaruindex har stigit, men frågan är om trenden brutits. Norbert Rücker, Head Commodities Research, på Bank Julius Baer, säger i en kommentar: “Bloomberg Commodity Index föll 5% i juli, vilket utraderade uppgången för råvaror sedan[Read More…]

by 07/08/2014
Den nordiska elmarknaden – Marknadskommentarer Maj 2014

Den nordiska elmarknaden – Marknadskommentarer Maj 2014

Stockholm (HedgeNordic.com) – Maj är normalt en volatil period i den nordiska kraftmarknaden när temperaturerna kan svänga kraftigt och det samtidigt finns en stor mängd snö som skall transfereras ned i vattenmagasinen. Andra parametrar som från tid till annan kan vara prisdrivande såsom kol- och gaspris samt utsläppsrätter får nu en ytterst marginell påverkan. Nu handlar allt om väder och[Read More…]

by 03/06/2014
Råvaror 2013

Råvaror 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) –  2013 var ännu ett ganska tråkigt år både för long-only-investeringar i råvaror och för hedgefonder med exponering i råvarumarknaderna. De stora råvaruindexen (long-only och helt säkerställda) stängde på året med nedgångar mellan en och tio procent. Råvaruhedgefonder är en mycket inhomogen grupp men en indikation på deras utveckling ges av Newedge Commodity Trading Index. Preliminärt sjönk indexet[Read More…]

by 14/01/2014
Aluminiummarknaden 2013

Aluminiummarknaden 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) – Aluminiummarknaden har varit omdebatterad under 2013 och det har förekommit anklagelser om marknadsmissbruk och marknadsmanipulation. Det finns tecken på två typer av marknadspåverkan av större omfattning. Å ena sidan har det varit tecken på brist i den fysiska aluminiummarknaden trots rekordstora lager. Å andra sidan har produktionen i smältverken fortsatt att stiga trots många bedömningar om att[Read More…]

by 18/12/2013
Råvaruterminer fungerar som orkanförsäkring

Råvaruterminer fungerar som orkanförsäkring

Stockholm (HedgeNordic.com) – Atlantens orkansäsong löper officiellt från första juni till sista november. Dock är det först under sensommaren och hösten som de riktigt stora och förödande orkanerna brukar uppträda. Det är främst Karibien, Mexiko och USA:s syd- och ostkuster som är mest utsatta för orkanerna. Värsta året i modern tid var 2005 med bland annat Katrina som ödelade stora[Read More…]

by 27/08/2013
Hitta rätt i djungeln av råvaruindex

Hitta rätt i djungeln av råvaruindex

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Även om råvaror i allmänhet betraktas som ett eget tillgångslag vid sidan av penningmarknad, statsobligationer, krediter och aktier är det inte självklart vad som är ett representativt index för råvaror. Anledningen till detta är att den finansiella råvarumarknaden är derivatbaserad medan de andra tillgångslagens marknader är värdepappersbaserade. Avsaknaden av självskrivet jämförelseindex gör att vissa ifrågasätter existensen av[Read More…]

by 18/06/2013
Hedgefondgurun John Paulsons guldfond hårt drabbad

Hedgefondgurun John Paulsons guldfond hårt drabbad

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den tidigare så framgångsrika och legendariska hedgefondförvaltaren John Paulson drabbades hårt av det kraftiga prisfallet för guldet under april. Hans guldfond föll med hela 27%, hävdar personer med insyn i siffrorna i intervjuer med Bloomberg. Det förvaltade kapitalet vid utgången av mars var 700 miljoner USD, motsvarande ca 4,5 miljarder SEK. Nedgången i april följer på en[Read More…]

by 15/05/2013
Guldraset och Managed Futuresfonder

Guldraset och Managed Futuresfonder

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Senaste veckans dramatiska prisfall på guld har förstås lett till omfattande diskussioner om vad som legat bakom. Rörelsen verkar ha initierats i terminsmarknaden på Comex. Kan managed futuresfonder (MF-fonder) haft ett finger med i spelet? De agerar ju precis i terminsmarknaden. Guldmarknaden är mycket stor. Totalt sett finns ungefär 170000 ton guld som utvunnits under mänsklighetens historia.[Read More…]

by 23/04/2013
Kaffe – en lågt korrelerad tillgång

Kaffe – en lågt korrelerad tillgång

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefonder söker sig gärna till marknader som är lågt korrelerade till de stora finansiella marknaderna på aktier och obligationer. Detta gäller inte minst trendföljande managed futuresförvaltare eftersom låg korrelation i allmänhet också gör trenderna lågt korrelerade till varandra. Därmed kan förvaltaren genom riskspridning öka sin bruttoexponering i marknaden till samma totala portföljvolatilitet. Kaffe är en sådan lågt[Read More…]

by 20/03/2013
Världens viktigaste råvarutermin

Världens viktigaste råvarutermin

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sedan introduktionen av WTI-kontraktet 1983, har råolja vuxit till att bli världens mest handlade råvaruterminer. Länge dominerade det amerikanska WTI-kontraktet handlat på Nymex i New York (numera ägt av den Chicago-baserade terminsgiganten CME Group). Men på senare år har brentterminen på ICE, Intercontinental Exchange, baserat i London vuxit. Inom kort kan vi få sista indikationen att Brent[Read More…]

by 15/02/2013
Ett mediokert 2012 för många råvaruinvesterare

Ett mediokert 2012 för många råvaruinvesterare

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 var ett mediokert år både för long-only-investeringar i råvaror och för hedgefonder med exponering i råvarumarknaderna. De stora råvaruindexen (long-only och helt säkerställda) stängde året oförändrade eller med små nedgångar. Därmed gav råvaror som tillgångsslag lägre avkastning än både statsobligationer, krediter och aktier för andra året i rad. Flera hedgefonder, både managed futures och CTAer samt[Read More…]

by 07/01/2013
Shepherd Energy – en elmarknads-specialist

Shepherd Energy – en elmarknads-specialist

London (Hedgefonder.nu) – Shepherd Energy är en svensk specialistförvaltare verksam på den nordiska elmarknadern sedan 2002. Bolaget har ett av marknadens mest erfarna förvaltningsteam med en lång, framgångsrik avkastningshistorik inom derivathandel sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och det nuvarande teamet har arbetat tillsammans med förvaltningen av fonden sedan 2007. Shepherd Energys förvaltning kan delas in i fondförvaltning, kraftförvaltning och[Read More…]

by 03/05/2012
Irans oljeexport sjunka

Irans oljeexport sjunka

STOCKHOLM (Direkt) Irans oljeexport väntas sjunka betydligt i mars, i takt med att en del kunder stoppar eller drar ned på köpen på grund av sanktionerna mot landet. Det rapporterar Reuters på fredagen med hänvisning till industrikällor. Råoljeexporten från Iran verkar falla tillbaka med cirka 300.000 fat per dag, eller 14 procent, vilket skulle vara den första stora nedgången i[Read More…]

by 23/03/2012
NICKEL: ÅTERGÅR TILL BALANS 2011 FRÅN UNDERSKOTT 2010 -NORILSK

NICKEL: ÅTERGÅR TILL BALANS 2011 FRÅN UNDERSKOTT 2010 -NORILSK

STOCKHOLM (Direkt) Den globala nickelmarknaden kommer att återgå till balans 2011 från att ha haft ett underskott 2010 i takt med att produktionen ökar i en snabbare takt än konsumtionen. Det sade Dimitri Kznetsov, Norilsk Nickels chefanalytiker, vid en konferens på måndagen, rapporterar Bloomberg News. Den primära globala nickelanvändningen kommer att öka med mer än 5 procent 2011, att jämföra[Read More…]

by 23/05/2011
Coeli tar över förvaltningen av elfonden Plenum Power Surge

Coeli tar över förvaltningen av elfonden Plenum Power Surge

Coeli tar över förvaltningen av elfonden Plenum Power Surge av Plenum Investments AG. Samtidigt förvärvar Coeli majoriteten i Wennberg International Advisory AB och erbjuder nu en ny Selectfond med inriktning på energimarknaden – Coeli Power Surge Fund. Coeli kommer from 1 april att kunna erbjuda investeringar i vår nya Cayman Islands registrerade fond under namnet Coeli Power Surge Fund i[Read More…]

by 09/04/2011
Lägre spotpris men högre terminspriser i februari

Lägre spotpris men högre terminspriser i februari

Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,8 öre/kWh för februari vilket är nio procent lägre än föregående månad (62,2 öre/kWh). Marknadens förväntningar på elpriset framöver kan utläsas ur terminskontrakten som handlas på Nordpool. En sammanställning gjord av elbytesexperten elskling.se visar att terminskontrakten avseende 2011 stigit med nio procent till 51,4** öre/kWh.

by 29/03/2011