Manager Interviews

Intervju med Salus Alpha – En pionjär inom UCITS III

Intervju med Salus Alpha – En pionjär inom UCITS III

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Salus Alpha, som grundades 2001, valde tidigt strategin att erbjuda hedgefonder i EU-direktivet UCITS (värdepappersfonder) och lanserade 2007 världens första hedgefond i UCITS III. Idag har det Schweiziska bolaget åtta fonder i UCITS III med daglig likviditet, varav fyra är single manager-produkter som förvaltas inom företaget med i huvudsak kvantitativa strategier. Med ett beräknat inflöde på USD[Read More…]

by 03/08/2011
Intervju med Otto Francke, SEB Alternative Investment Team

Intervju med Otto Francke, SEB Alternative Investment Team

Stockholm (HedgeFonder.nu) – För två veckor sedan orsakade SEB en stor blip på de radarskärmar som följer den nordiska hedgefondmarknaden. Två av deras fonder, Dynamic Manager Alpha och True Market Neutral fick då nämligen betyget AA av Standard and Poors. Banken spelar en dominerande roll som prime broker i Norden och är en av de tio största i Europa och[Read More…]

by 02/08/2011
Intervju med hedgefondförvaltaren Erik Lidén – Scientia Hedge

Intervju med hedgefondförvaltaren Erik Lidén – Scientia Hedge

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Scientia Hedge har ett annorlunda förhållningssätt till investeringar, även jämfört med den i övrigt väldiversifierade hedgefondvärlden. Baserat på deras ”fem-stegs-insidermodell”, syftar fondförvaltaren till att få en konkurrensfördel genom att följa insiders transaktioner i noterade bolag. Företagens ledande befattningshavare, eller andra personer med kvalificerad information, är skyldiga att rapportera alla transaktioner de gör till tillsynsmyndigheterna och allmänheten. Förvaltaren[Read More…]

by 18/07/2011
Intervju med hedgefondförvaltaren Marcus Grimfors, CB Hedge

Intervju med hedgefondförvaltaren Marcus Grimfors, CB Hedge

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Long/Short European Equity Fund CB Hedge – CB Asset Management AB Alex Åkesson: Kan du berätta lite om din investeringsfilosofi? Marcus Grimfors: Vår investeringsfilosofi utgår ifrån grundtanken att alla investerare, såväl privata som institutionella, vill ha avkastning på sina pengar. Utifrån denna grundtanke är målsättningen för CB Hedge att generera en positiv avkastning, oberoende av hur marknaden[Read More…]

by 06/07/2011
Intervju med hedgefondförvaltaren Jon Sigurdsen / ECO Absolut Return Hedge Fund

Intervju med hedgefondförvaltaren Jon Sigurdsen / ECO Absolut Return Hedge Fund

Hedgefonder.nu: Vad är er investeringsfilosofi? Svar: Fonden (ECO) har en ambition att dra nytta av de affärsmöjligheter som uppstår inom sektorn förnybar energi. Förnybar energi är en sektor som har en hög tillväxt och är i ständig förvandling. Fondens filosofi är att generera en meravkastningen genom att aktivt förvalta en balanserad portfölj av långa och korta aktiepositioner. Målsättningen är att[Read More…]

by 30/05/2011
Intervju med hedgefondförvaltaren Daniel Broby

Intervju med hedgefondförvaltaren Daniel Broby

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I en intervju för Nordic Business Media AB med Daniel Broby, Chief Investment Officer på danska hedgefondförvaltaren Silk Invest Ltd, ställde jag några frågor om hans bakgrund, investeringsstrategi och andra frågor som kan vara av intresse för våra läsare. Åkesson: Kan du berätta lite om din investeringsfilosofi? Broby: Jag fokuserar uteslutande på den nya tillväxtmarknaderna – s.k.[Read More…]

by 18/05/2011
Intervju med Adrigo Asset Management

Intervju med Adrigo Asset Management

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Adrigo Hedge startade i december, 2006 baserat på egna pengar och investeringar från familj, vänner och kontakter. Tanken var att visa att vår strategi, att investera med låg risk baserat på fundamental analys genom aktieurval, skulle fungera. Efter en framgångsrik start under de första två åren startades fondbolaget Adrigo Asset Management med Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg[Read More…]

by 24/04/2011