Utbildning & Bakgrund

Standardavvikelse – vad är det ?

Standardavvikelse – vad är det ?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som säger något om spridningen hos en datamängd kring dess medelvärde och beräknas enligt, a Standardavvikelsen blir större om avståndet till medelvärdet ökar. Eftersom avståndet till medelvärdet mäts i kvadrat, så görs ingen skillnad om enskilda observationer är större eller mindre än medelvärdet. I finansiell teori och risk analys så har standardavvikelsen[Read More…]

by 30/11/2013
Positiv eller Negativ “Skew” – vilket föredrar du?

Positiv eller Negativ “Skew” – vilket föredrar du?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Att hitta den perfekta investerings strategin som bara ”tuggar” på månad efter månad och år efter år oavsett vad som händer på markanden är något som många önskar. Under en lång tidsperiod har vi haft fallande räntor som fungerat som ett bra stöd för olika typer av investerings strategier. Då korrelationsmönstret har ändrats så har det blivit[Read More…]

by 20/11/2013
Alpha risk – adderar risk management värde?

Alpha risk – adderar risk management värde?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefonder har större frihetsgrad i hur de kan agera relativt traditionella fonder och marknadsför sig oftast med målet att skapa en positiv avkastning oberoende av riktningen på t ex aktie- eller räntemarknaden, s.k. Alpha. Den största skillnaden ligger i att fånga olika typer av riskpremier som en traditionell fond inte kan genom att använda standardiserade och icke-standardiserade[Read More…]

by 31/10/2013
Alpha – vad innebär det?

Alpha – vad innebär det?

Stockholm (HedgeNordic.com) – I diskussionen kring val av olika investeringsstrategier och en förvaltares förmåga, så får vi ofta höra termen Alpha () som ett mått på kvalité. Vad innebär det och hur kan vi mäta detta? Alla verkar rörande överens om att det borde vara ett mått på en förvaltares skicklighet att, över tiden, skapa en bättre risk-justerad avkastning (överavkastning) i[Read More…]

by 23/10/2013
Risk timing – om du kan mäta risk, så kan du kontrollera den

Risk timing – om du kan mäta risk, så kan du kontrollera den

Stockholm (HedgeNordic.com) – Jag fick möjligheten att intervjua William F Shadwick, som tillsammans med Ana Cascon utvecklat matematiken till Omega funktionen och nya statistiska metoder speciellt designade för att mäta risk på den finansiella marknaden. De har bland annat blivit premierade IMCA Journalism Award 2007 för sin artikel ”The CS Character and Limitations of the Sharpe Ratio” och med IMCA[Read More…]

by 17/10/2013
Vad är du beredd att betala för?

Vad är du beredd att betala för?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Under den finansiella krisen 2008 och 2009 såg många investerare sina ”diversifierade” portföljer minska kraftigt i värde p g a stora nedgångar på aktiemarkanden med kraftigt stigande volatilitet som följd och högre korrelation mellan olika tillgångsslag. Diversifieringen var borta när den som bäst behövdes. Många investerare har efter detta ifrågasätt sina portföljkonstruktioner, metoderna för hur man mäter[Read More…]

by 09/10/2013
Sortino Ratio förklarad

Sortino Ratio förklarad

Stockholm (HedgeNordic.com) – För att få en uppfattning om kvalitén och förmågan hos olika hedgefondsförvaltare så används s.k. nyckeltal. Ett nyckeltal som används flitigt är Sharpe-kvoten. Men använder vi Sharpe-kvoten för att den ger en objektiv beskrivning av en förvaltares prestationsförmåga och kvalitén i dennes investeringsprocess eller används den mest för att den är enkel att beräkna? En kritik som[Read More…]

by 12/09/2013
Korrelation och ”contagion” – en kort diskussion

Korrelation och ”contagion” – en kort diskussion

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Innan vi börjar diskutera ”contagion”, som på svenska enklast översätts till ”smitta”, är det bra att definiera vad som menas med begreppet. Smitta såsom det används i folkmun kopplas oftast till hur sjukdomar sprids i ett samhälle, via interaktioner mellan individer. Denna process kan också skönjas i finansbranschen, gällande hur marknader i olika länder sprider risk mellan[Read More…]

by 30/04/2013
Att välja hedgefonder

Att välja hedgefonder

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Att välja den rätta produkten för din portfölj eller för att erbjuda din kund, är en utmanande uppgift. Och det blir inte lättare när du börjar titta på hedgefonder. Men, vad är en hedgefond? Det verkar inte finnas någon generell, allmänt accepterad definition på vad en hedgefond är. En exakt definition av termen ”hedgefond” är svår att[Read More…]

by 13/03/2013
Vad är en hedgefond? Alltså på riktigt…

Vad är en hedgefond? Alltså på riktigt…

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vi funderade ett tag på vad vi skulle göra med den 1000:e artikeln som vi publicerar här på HedgeFonder.nu. Nåväl, här är den. Och vi beslutade oss för att gå tillbaka till ursprunget och fråga oss själva ”vad är en hedgefond?“ Det verkar inte finnas någon generell, allmänt accepterad definition på vad en hedgefond är. Väldigt ofta[Read More…]

by 19/09/2012
Att jämföra äpplen med äpplen – En översikt av CTA-industrins jämförelseindex

Att jämföra äpplen med äpplen – En översikt av CTA-industrins jämförelseindex

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I takt med det ökade intresset för CTAs och Managed Futures har utbudet av så kallade ”benchmark indices” eller jämförelseindex växt explosionsartat. Som investerare eller potentiell investerare i Managed Futures är det därför viktigt att förstå vilket eller vilka jämförelseindex som bör användas för en rättvis utvärdering av en specifik förvaltare/strategi. I det följande kommer ett antal[Read More…]

by 16/03/2012
Det sanna värdet av historisk avkastning

Det sanna värdet av historisk avkastning

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I ett försök att plocka nästa vinnare eller säkra tillflyktsorter, analyserar investerare många olika beslutfaktorer. Problemet med många av dessa verktyg tillgängliga för privata eller även för institutionella investerare är att de ser tillbaka på siffror baserade på historisk avkastning, på gårdagens nyheter. Och alltför ofta när de vill köpa framtida stjärnor, jagar vi gårdagens vinnare. Men[Read More…]

by 08/02/2012
Sharpe-kvoten förklarad

Sharpe-kvoten förklarad

Stockholm (HedgeFonder.nu) – En term som vi ofta använder för att visa på kvaliteten och förmågan hos en hedgefondförvaltare att skapa bra riskjusterad avkastning, är Sharpe-kvoten. Det kan diskuteras mycket och länge huruvida det är eller inte är ett bra, eller det bästa nyckeltalet att använda och har definitivt sina kritiker. Emellertid, eftersom det är ganska enkelt att förklara, använda[Read More…]

by 08/01/2012
Hedgefondförvaltare kommenterar det etiska frågorna kring blankning

Hedgefondförvaltare kommenterar det etiska frågorna kring blankning

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Blankning är ett instrument i en förvaltares verktygslåda som har använts i århundraden. Icke desto mindre verkar det att ha känslan av att ha något osportsligt, ja till och med oetiskt runt det, särskilt när det gäller att sälja lånade enskilda aktier, så kallad blankning. Säljare som går kort i en aktie får ofta ta skulden för[Read More…]

by 24/11/2011