Quant Invest 728*90

Articles by: Jonathan Furelid

Uppgångar för nordiska CTAs under Q2

Uppgångar för nordiska CTAs under Q2

Stockholm (HedgeNordic.com) - Geopolitisk oro till trots lyckades världens aktiemarknader kämpa sig upp mot nya rekordnivåer under det andra kvartalet 2014. Detta i kombination med fortsatta uppgångar på obligationsmarknaderna samt stigande oljepriser hjälpte nordiska CTAs till överlag positiva resultat för perioden. Marknadsklimatet var mest fördelaktigt för trendföljande och fundamentala strategier medan kortsiktiga strategier hade det mer besvärligt. NHX Managed Futures &[Read More...]

by 16/07/2014 CTA nyheter, NHX
Maj stark månad för CTA-hedgefonder

Maj stark månad för CTA-hedgefonder

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lyxors hedgefondindex slutade upp 1,0% i maj med positiv avkastning för 11 av 12 strategiindex. Bästa strategier under månaden var L/S Equity, Special Situations och CTA long term. Samtliga strategier inom equity long/short var positiva i maj. Särskilt positivt var sentimentet för strategier med “variable bias” (+1,4%). En förbättrad riskaptit och en ökad aktivitet inom M&A gynnande[Read More...]

Nordiska CTAs – Fortsatt kräftgång efter svagt Q1

Nordiska CTAs – Fortsatt kräftgång efter svagt Q1

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter att ha noterat en stark avslutning på 2013 föll nordiska CTAs tillbaka betänkligt under det första kvartalet 2014. Därmed fortsätter den kräftgång som kvantitativa, modellbaserade fonder upplevt under en lång tid. NHX Managed Futures & CTA Index backade med 5,1% under perioden efter svaga noteringar i januari och mars. Relativt branschens jämförelseindex och justerat till samma volatilitet var nordiska[Read More...]

by 17/04/2014 CTA nyheter
Barclay CTA Index upp i februari

Barclay CTA Index upp i februari

Stockholm (HedgeNordic.com) – Managed Futures noterade uppgångar i februari där Barclay CTA Index visade en uppgång på 1,03%, indexet är därmed upp 0,39% sedan årsskiftet. Detta kan jämföras med en uppgång för NHX Managed Futures & CTA på 2,04% (estimat) vilket tar detta index till -1,06 på året. “Ett råvarurally under den senare delen av månaden i kombination med en[Read More...]

by 20/03/2014 CTA nyheter
Kinas ekonomi vid viktigt vägskäl

Kinas ekonomi vid viktigt vägskäl

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter en lång period av tvåsiffriga tillväxttal noterade Kinas ekonomi sin svagaste tillväxt på 14 år under 2013. Den Kinesiska valutan har för första gången på åtta år försvagats kraftigt mot den amerikanska dollarn under inledningen av 2014. Därutöver finns farhågor för en bostadsbubbla och ett överskott av kreditgivning. Står världens näst största ekonomi inför en ”hård[Read More...]

by 13/03/2014 Marknad
Lyxors hedgefond index starka i februari

Lyxors hedgefond index starka i februari

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lyxors hedgefond index gick upp med 1.9% i februari vilket tar årsavkastningen till +1.46%. 11 av Lyxors 12 strategi-index slutade månaden på plus lett av Lyxor Special Situations index (+3.48%), Lyxor CTA Long Term Index (+3.4%) och Lyxor L/S Equity Long Bias Index (+2.7%). Stigande aktiemarknader vände den negativa starten på året drivet av ett förbättrat investerarsentiment[Read More...]

by 11/03/2014 Hedgefonder nyheter
Kraftiga fall för nordiska CTAs i januari, kortsiktiga strategier vinnare

Kraftiga fall för nordiska CTAs i januari, kortsiktiga strategier vinnare

Stockholm (HedgeNordic.com) – I vad som kan betraktas som en mycket ofördelaktig marknad för trendbaserade modeller upplevde nordiska CTA-förvaltare kraftiga nedgångar under januari månad. Undantaget var kortsiktiga strategier som lyckades dra nytta av de snabba trendbrotten i globala aktier och kapitalisera på ett rally i obligationsterminer. Kortsiktiga strategier gynnades av volatilitetsexpansion under månaden och dess historiskt höga korrelationen med bredare[Read More...]

by 11/02/2014 CTA nyheter
Nordiska CTAs i brett rally under fjärde kvartalet

Nordiska CTAs i brett rally under fjärde kvartalet

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter att under året legat och slagit kring noll-strecket noterade nordiska CTAs ett brett rally under det sista skälvande kvartalet. Långa positioner i aktieindex var den enskilt största förklaringen till den starka utvecklingen. Den bäst presterande förvaltaren under det fjärde kvartalet blev Brummer & Partners Lynx medan året annars dominerades fullständigt av norska Warren Capital som i en[Read More...]

by 14/01/2014 CTA nyheter, NHX
Stark återhämtning för Lynx

Stark återhämtning för Lynx

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter att under augusti månad noterat en ny max drawdown (se artikel här) så har Managed Futures fonden Lynx, som så många gånger förr, stått för en imponerande återhämtning under de senaste två månaderna. I november noterades en uppgång på 5.32% vilket följer på en uppgång i oktober på motsvarande 4.71%. För helåret är fonden nu upp[Read More...]

by 10/12/2013 CTA nyheter
shutterstock Denis Vrublevski

CTAs studsar tillbaka i oktober

Stockholm (HedgeNordic.com) – Efter ett svagt tredje kvartal verkar CTAs vinna tillbaka förlorad terräng under oktober månad. Enligt preliminär data från BarclayHedge var Barclay BTOP50, som reflekterar industrins största namn, upp 1.4% under månaden per den 29 oktober. Även bland de nordiska CTA-förvaltarna verkar tongångarna varit positiva under månaden. Brummer Lynx var upp dryga 4% per 29 oktober, motsvarande siffra[Read More...]

by 31/10/2013 CTA nyheter
Global osäkerhet tyngde nordiska CTAs under tredje kvartalet

Global osäkerhet tyngde nordiska CTAs under tredje kvartalet

Stockholm (HedgeNordic.com) – De nordiska förvaltarna inom kategorin Managed Futures/CTA hade det fortsatt besvärligt under det tredje kvartalet. En ökad osäkerhet avseende ett eventuellt ingripande från västländerna i Syrien, ett tvetydigt besked gällande fortsatta stimulansåtgärder från Federal Reserve samt oro över att en överenskommelse i den amerikanska senaten gällande budgettaket eventuellt inte skulle nås var alla faktorer som ledde till[Read More...]

by 20/10/2013 CTA nyheter
CTAs förvirras över Fed-agerande

CTAs förvirras över Fed-agerande

Stockholm (HedgeNordic.com) – Modellbaserade trendföljande hedgefonder, också kallade Commodity Trading Advisors (CTAs), går mot sitt tredje förlustbringande år i följd om inte de finansiella marknaderna återgår till ett klimat med mer tydliga marknadstrender. Detta verkar allt mindre troligt efter Federal Reserve’s tvetydiga signaler gällande ekonomiska stimulansåtgärder rapporter nyhetsbyrån Reuters. Många trendföljande Managed Futures förvaltare har tyngts av slagiga marknader under[Read More...]

by 01/10/2013 CTA nyheter
Lynx i historisk svacka

Lynx i historisk svacka

Stockholm (HedgeNordic.com) – Managed Futures fonden Lynx har varit en fantastisk framgångssaga sedan starten i april 2000. För den investerare som varit med sedan start har den ackumulerade värdestegringen varit fenomenal. Dock är det väldigt få som varit med sedan produktens begynnelse och beroende på i vilket läge av fondens utveckling man investerat så skiljer sig värdeutvecklingen markant. Ett sätt[Read More...]

by 23/09/2013 CTA nyheter
CTAs noterar största månatliga utflödet på 4 år

CTAs noterar största månatliga utflödet på 4 år

Stockholm (HedgeNordic.com) – Under juli månad såg CTAs kraftigt negativa flöden då investerare valde att göra netto-uttag på hela 3.9 miljarder dollar från Managed Futures strategier, detta enligt färsk data från BarclayHedge och TrimTabs Investment Research. Därmed noterade industrin sitt största utflöde sedan mars 2009. Utflödena markerar ett trendbrott då BarclayHedge så sent som i juni rapporterade positiva netto-flöden för[Read More...]

by 13/09/2013 CTA nyheter
Winton ökar risk och aktie-exponering

Winton ökar risk och aktie-exponering

Stockholm (HedgeFonder.nu) – För en tid sedan redogjorde HedgeFonder.nu för hur världens största CTA- förvaltare hade presterat under andra kvartalet 2013 och ställde detta i relation till det underliggande risktagandet för respektive förvaltare. I artikeln framkom att Winton hade ett betydligt lägre risktagande än jämförelsegruppen med en realiserad volatilitet på endast 7.7% för Wintons futures fond de senaste 24 månaderna,[Read More...]

by 11/08/2013 CTA nyheter
CTA-industrins bjässar noterade svagt andra kvartal

CTA-industrins bjässar noterade svagt andra kvartal

Stockholm (HedgeFonder.nu) – I en nyligen publicerad artikel för HedgeFonder.nu tittade vi närmare på hur nordiska CTAs presterade under det andra kvartalet 2013. Ser man till hur de största namnen inom Managed Futures presterade under samma period så visade även dessa nedgångar; ett par namn noterade anmärkningsvärda förluster. Jag har i nedanstående gjort ett axplock av de absolut största CTA-förvaltarna[Read More...]

by 29/07/2013 CTA nyheter
Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Tvärstopp för CTAs i maj och juni

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett lovande första kvartal med ihållande marknadstrender i såväl aktier som valutor fortsatte CTAs att prestera väl under april månad; därefter blev det tvärstopp. Under maj och juni föll en övervägande del av Managed Futures förvaltarna tillbaka kraftigt, i vissa fall blev fallen så omfattande att årets upparbetade vinster omvandlades till förluster för helåret 2013. Bakgrunden[Read More...]

by 16/07/2013 CTA nyheter, NHX
Best Nordic CTA: Peter Warren, Klaus Osterballe, Kamran Ghalitschi, Mike Marcey

Fem frågor till Warren och Capricorn – Vinnare av Hedgeaward’s CTA kategori

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Warren Capital och Capricorn blev vinnare av Hedgeaward’s CTA kategori. I fallet Warren blev det dubbel bragd då förvaltaren vann såväl första som tredje pris (Warren Short Term och Warren Fourth Moment Macro). HedgeFonder.nu passade på att ställa fem frågor till till förvaltarna bakom respektive fond. 1. Vad anser du gör er strategi utmärkande? Peter Warren – Warren Capital: Det är viktigt[Read More...]

Starkt CTA-kvartal med de Nordiska jättarna i topp

Starkt CTA-kvartal med de Nordiska jättarna i topp

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det första kvartalet 2013 uppvisade positiva avkastningssiffror för CTA-industrin som helhet och för de stora Nordiska förvaltarna i synnerhet. Kvartalet bjöd dock inte på ett helt okomplicerat marknadsklimat då underliggande starka ”risk-on” trender förbyttes i mer slagiga marknader under februari månad. Sett över hela perioden kunde dock den övervägande delen av branschens förvaltare dra nytta av ett starkt positivt[Read More...]

by 11/04/2013 CTA nyheter
Dismal year for Nordic CTAs ends in the red

Dismal year for Nordic CTAs ends in the red

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 proved to be another disappointing year for Nordic CTAs as well as for the industry as a whole. The lackluster performance during the fourth quarter provides a good summary of what has been a difficult trading environment for a long time. October was particularly challenging as a combination of rising bond yields and falling equity markets[Read More...]

by 26/01/2013 News in English