Articles by: Anders Blomqvist

Priskrig på råolja

Priskrig på råolja

Stockholm (HedgeNordic) – För några veckor sedan fanns spekulationer om ett stundande priskrig på råolja, se exempelvis Kollapsande oljepriser. Nu framstår det med all önskvärd tydlighet att ett priskrig rasar för fullt på världens råoljemarknad. I synnerhet efter OPEC-mötet den 27 november där OPEC behöll sina produktionsmål och meddelade att man inte ensamma vill agera som buffert för att hålla[Read More…]

by 16/12/2014
Kollapsande oljepriser

Kollapsande oljepriser

Stockholm (HedgeNordic.com) – Sommarens prisfall på olja har under hösten intensifierats och priserna på olja och oljeprodukter har fallit rejält senaste månaden. Med flera mått har de nått de lägsta nivåerna sedan 2010. I diagrammet finns priset på brentolja och dess terminsstruktur sedan 2000. Nedgången har accelererat den senaste tiden och har saknat större rekyler vilket gjort råoljeterminerna extremt översålda[Read More…]

by 15/10/2014
Prissättning av järnmalm

Prissättning av järnmalm

Stockholm (HedgeNordic.com) – Ett av de numera relativt etablerade benchmarkpriserna för järnmalm, The Steel Index prisindex för järnmalm med 62% järninnehåll vid hamnen i Tianjin i Kina, har i år fallit omkring 40% och järnmalm har därmed den svagaste utvecklingen bland de stora råvarorna. Den finansiella marknaden på järnmalm är fortfarande relativt liten men den utvecklas snabbt. Näst efter olja[Read More…]

by 02/10/2014
Signaler från råoljemarknaden

Signaler från råoljemarknaden

Stockholm (HedgeNordic.com) – Under sommaren har priserna på råolja förvånat många analytiker och marknadsaktörer. Priserna har fallit med omkring tio procent sedan början av sommaren trots att den geopolitiska situationen av allt att döma blivit sämre: den väpnade gruppen Islamiska Staten har gjort landvinningar i norra Irak, utvidgade sanktioner från EU och USA gentemot Ryssland på grund av situationen i[Read More…]

by 27/08/2014
Råvaror 2013

Råvaror 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) –  2013 var ännu ett ganska tråkigt år både för long-only-investeringar i råvaror och för hedgefonder med exponering i råvarumarknaderna. De stora råvaruindexen (long-only och helt säkerställda) stängde på året med nedgångar mellan en och tio procent. Råvaruhedgefonder är en mycket inhomogen grupp men en indikation på deras utveckling ges av Newedge Commodity Trading Index. Preliminärt sjönk indexet[Read More…]

by 14/01/2014
Aluminiummarknaden 2013

Aluminiummarknaden 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) – Aluminiummarknaden har varit omdebatterad under 2013 och det har förekommit anklagelser om marknadsmissbruk och marknadsmanipulation. Det finns tecken på två typer av marknadspåverkan av större omfattning. Å ena sidan har det varit tecken på brist i den fysiska aluminiummarknaden trots rekordstora lager. Å andra sidan har produktionen i smältverken fortsatt att stiga trots många bedömningar om att[Read More…]

by 18/12/2013
Råvaruterminer fungerar som orkanförsäkring

Råvaruterminer fungerar som orkanförsäkring

Stockholm (HedgeNordic.com) – Atlantens orkansäsong löper officiellt från första juni till sista november. Dock är det först under sensommaren och hösten som de riktigt stora och förödande orkanerna brukar uppträda. Det är främst Karibien, Mexiko och USA:s syd- och ostkuster som är mest utsatta för orkanerna. Värsta året i modern tid var 2005 med bland annat Katrina som ödelade stora[Read More…]

by 27/08/2013
Hitta rätt i djungeln av råvaruindex

Hitta rätt i djungeln av råvaruindex

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Även om råvaror i allmänhet betraktas som ett eget tillgångslag vid sidan av penningmarknad, statsobligationer, krediter och aktier är det inte självklart vad som är ett representativt index för råvaror. Anledningen till detta är att den finansiella råvarumarknaden är derivatbaserad medan de andra tillgångslagens marknader är värdepappersbaserade. Avsaknaden av självskrivet jämförelseindex gör att vissa ifrågasätter existensen av[Read More…]

by 18/06/2013
Guldraset och Managed Futuresfonder

Guldraset och Managed Futuresfonder

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Senaste veckans dramatiska prisfall på guld har förstås lett till omfattande diskussioner om vad som legat bakom. Rörelsen verkar ha initierats i terminsmarknaden på Comex. Kan managed futuresfonder (MF-fonder) haft ett finger med i spelet? De agerar ju precis i terminsmarknaden. Guldmarknaden är mycket stor. Totalt sett finns ungefär 170000 ton guld som utvunnits under mänsklighetens historia.[Read More…]

by 23/04/2013
Kaffe – en lågt korrelerad tillgång

Kaffe – en lågt korrelerad tillgång

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefonder söker sig gärna till marknader som är lågt korrelerade till de stora finansiella marknaderna på aktier och obligationer. Detta gäller inte minst trendföljande managed futuresförvaltare eftersom låg korrelation i allmänhet också gör trenderna lågt korrelerade till varandra. Därmed kan förvaltaren genom riskspridning öka sin bruttoexponering i marknaden till samma totala portföljvolatilitet. Kaffe är en sådan lågt[Read More…]

by 20/03/2013
Världens viktigaste råvarutermin

Världens viktigaste råvarutermin

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Sedan introduktionen av WTI-kontraktet 1983, har råolja vuxit till att bli världens mest handlade råvaruterminer. Länge dominerade det amerikanska WTI-kontraktet handlat på Nymex i New York (numera ägt av den Chicago-baserade terminsgiganten CME Group). Men på senare år har brentterminen på ICE, Intercontinental Exchange, baserat i London vuxit. Inom kort kan vi få sista indikationen att Brent[Read More…]

by 15/02/2013
Ett mediokert 2012 för många råvaruinvesterare

Ett mediokert 2012 för många råvaruinvesterare

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 var ett mediokert år både för long-only-investeringar i råvaror och för hedgefonder med exponering i råvarumarknaderna. De stora råvaruindexen (long-only och helt säkerställda) stängde året oförändrade eller med små nedgångar. Därmed gav råvaror som tillgångsslag lägre avkastning än både statsobligationer, krediter och aktier för andra året i rad. Flera hedgefonder, både managed futures och CTAer samt[Read More…]

by 07/01/2013