Articles by: Stefan Bergsten

Vad är skevhet och varför är det viktigt ?

Vad är skevhet och varför är det viktigt ?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Skevhet är ett mått på en sannolikhetfördelnings asymmetri i relation till en s.k. normalfördelning som är symetrisk. Negativ skevhet har färre låga värden och en längre vänster svans medan positiv skevhet har färre höga värden och längre höger svans. Modern finansiell teori är baserad på ett orealistiskt antagande om normalfördelning. Den primära anledningen till skevhetens betydelse är[Read More…]

by 11/05/2014
Standardavvikelse – vad är det ?

Standardavvikelse – vad är det ?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som säger något om spridningen hos en datamängd kring dess medelvärde och beräknas enligt, a Standardavvikelsen blir större om avståndet till medelvärdet ökar. Eftersom avståndet till medelvärdet mäts i kvadrat, så görs ingen skillnad om enskilda observationer är större eller mindre än medelvärdet. I finansiell teori och risk analys så har standardavvikelsen[Read More…]

by 30/11/2013
Positiv eller Negativ “Skew” – vilket föredrar du?

Positiv eller Negativ “Skew” – vilket föredrar du?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Att hitta den perfekta investerings strategin som bara ”tuggar” på månad efter månad och år efter år oavsett vad som händer på markanden är något som många önskar. Under en lång tidsperiod har vi haft fallande räntor som fungerat som ett bra stöd för olika typer av investerings strategier. Då korrelationsmönstret har ändrats så har det blivit[Read More…]

by 20/11/2013
Family Offices jagar mer avkastning

Family Offices jagar mer avkastning

Stockholm (HedgeNordic.com) – Family Office har under de senaste två åren ökat sin allokering mot noterade aktier på bekostnad av hedge fonder. Enligt en undersökning gjord av Barclay Prime Services kommer allokeringen till hedge fonder under de kommande 12 månaderna främst att ske till Equity Long/Short, Event driven och Global Macro. Family Office planerar även att minska sin allokering mot Credit,[Read More…]

by 05/11/2013
Alpha risk – adderar risk management värde?

Alpha risk – adderar risk management värde?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefonder har större frihetsgrad i hur de kan agera relativt traditionella fonder och marknadsför sig oftast med målet att skapa en positiv avkastning oberoende av riktningen på t ex aktie- eller räntemarknaden, s.k. Alpha. Den största skillnaden ligger i att fånga olika typer av riskpremier som en traditionell fond inte kan genom att använda standardiserade och icke-standardiserade[Read More…]

by 31/10/2013
Alpha – vad innebär det?

Alpha – vad innebär det?

Stockholm (HedgeNordic.com) – I diskussionen kring val av olika investeringsstrategier och en förvaltares förmåga, så får vi ofta höra termen Alpha () som ett mått på kvalité. Vad innebär det och hur kan vi mäta detta? Alla verkar rörande överens om att det borde vara ett mått på en förvaltares skicklighet att, över tiden, skapa en bättre risk-justerad avkastning (överavkastning) i[Read More…]

by 23/10/2013
Risk timing – om du kan mäta risk, så kan du kontrollera den

Risk timing – om du kan mäta risk, så kan du kontrollera den

Stockholm (HedgeNordic.com) – Jag fick möjligheten att intervjua William F Shadwick, som tillsammans med Ana Cascon utvecklat matematiken till Omega funktionen och nya statistiska metoder speciellt designade för att mäta risk på den finansiella marknaden. De har bland annat blivit premierade IMCA Journalism Award 2007 för sin artikel ”The CS Character and Limitations of the Sharpe Ratio” och med IMCA[Read More…]

by 17/10/2013
Vad är du beredd att betala för?

Vad är du beredd att betala för?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Under den finansiella krisen 2008 och 2009 såg många investerare sina ”diversifierade” portföljer minska kraftigt i värde p g a stora nedgångar på aktiemarkanden med kraftigt stigande volatilitet som följd och högre korrelation mellan olika tillgångsslag. Diversifieringen var borta när den som bäst behövdes. Många investerare har efter detta ifrågasätt sina portföljkonstruktioner, metoderna för hur man mäter[Read More…]

by 09/10/2013
Sortino Ratio förklarad

Sortino Ratio förklarad

Stockholm (HedgeNordic.com) – För att få en uppfattning om kvalitén och förmågan hos olika hedgefondsförvaltare så används s.k. nyckeltal. Ett nyckeltal som används flitigt är Sharpe-kvoten. Men använder vi Sharpe-kvoten för att den ger en objektiv beskrivning av en förvaltares prestationsförmåga och kvalitén i dennes investeringsprocess eller används den mest för att den är enkel att beräkna? En kritik som[Read More…]

by 12/09/2013