shutterstock_MR.LIGHTMAN-84626317

Stockholm (HedgeFonder.nu) – erbjuder stor avkastningspotential till hög risk. Att gå lång i de stora indexen har inte varit speciellt lönsamt de senaste åren. Hög och låg avkastning. Mumma för absolutavkastande . Att addera absolutavkastande till aktieportföljen sänker definitivt portföljvolatiliteten (så gör också en räntefond). Inte sällan hör jag säljare av hedgefonder säga att deras fond är som en airbag för aktieportföljen, speciellt lågkorrelerade så som eller CTA. Säljargumentet kan te sig övertygande. Simulera en portfölj med en högbetafond som investerar i index kombinerat med en lågkorrelarad fond så får du en mjukare kurva, fast fortfarande negativ avkastning. Är då lösningen på “beta problemet” verkligen en airbag? Airbagen vill jag gärna ha, men är vi ute efter att förlora pengar till lägre risk eller att hitta en lösning betaproblemet? HedgeFonder.nu tittar närmare på kategorin tillväxtfonder med låg beta. med investeringsstrategier som avser att ha lågt betavärde, men inte för den skull vara absolutavkastande varje år. Tillväxtmarknadsfonder som applicerar olika strategier och (long short, multistrategi, konvertibler) för att skapa avkastning från investeringar i de bolag som driver BNP utvecklingen. Exempel på är svenska Emeralt som förvaltas av avhoppade East Capital , Martin Curries ALTU och China AMCs China Growth Fund.

*ett högt betavärde innebär att portföljens avkastning är beroende av avkastningen i marknaden som helhet.

Bild: (C) shutterstock—MR.LIGHTMAN

The following two tabs change content below.

GG

Gustav Gennow är redaktör på HedgeFonder.nu. Vid sidan av sitt arbete för HedgeFonder.nu driver GG Inscap. GG har tidigare arbetat för en schweizisk privatbank samt med försäkringsförmedling. GG är ekonom från Lunds Universitet med en magister i strategi och informationssystem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.